Pięciu w KRRiTV (aktl.)

Pięciu w KRRiTV (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma liczyć pięciu, zamiast obecnych dziewięciu, członków - zdecydował Sejm, nowelizując prawo medialne.
W ostatnich dniach przebieg prac sejmowych w tym zakresie wzbudził wiele sporów. Posłowie PO i SLD uważają, że PiS chce przejąć kontrolę nad publicznymi mediami. PiS odpiera te zarzuty i  twierdzi, że znowelizowana ustawa to realizacja programu "Tanie państwo", a szybkie tempo to wynik "sprawnych prac Sejmu".

Główne prace nad nowelizacją ustawy o rtv, Prawa telekomunikacyjnego i Prawa pocztowego toczyły się w ciągu kilku ostatnich dni. We wtorek odbyło się posiedzenie specjalnie powołanej podkomisji, a w środę, czwartek i piątek odbyły się kolejne posiedzenia połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Infrastruktury (w tym w czwartek - dwa posiedzenia). W  piątek, po drugim czytaniu projektu ustawy, przeprowadzono głosowanie nad nią.

Tak szybkie tempo prac krytykowali posłowie PO, SLD i PSL. Złożyli oficjalne protesty do marszałka Sejmu.

W piątek rano punkt o drugim czytaniu projektu ustawy włączono do  porządku obrad. Doszło do kolejnych sporów. Piotr Gadzinowski (SLD) przypomniał protesty PO, SLD i PSL. Marszałek Sejmu Marek Jurek (PiS) wyjaśnił, że protesty były przedmiotem dyskusji Prezydium Sejmu oraz Konwentu Seniorów i stwierdzono, iż nie postawiono w nich żadnych "umotywowanych zarzutów natury regulaminowej".

Marszałek podtrzymał to stanowisko w trakcie rozmów z  dziennikarzami. Według niego, najbardziej merytoryczny był protest SLD, ale - jak powiedział - nie były to zarzuty mogące unieważniać prace komisji.

Około południa odbyło się drugie czytanie projektu, a następnie zebrały się połączone komisje kultury i infrastruktury, które przyjęły kolejne poprawki zgłoszone przez PiS i LPR. Jednocześnie odrzucono poprawki PSL.

W wieczornym głosowaniu za nowelizacją ustawy głosowało 236 posłów, przeciw było 179, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby: PiS, LPR i Samoobrona. Przeciwko opowiedziały się: SLD, PO i PSL. Nowelą zajmie się jeszcze Senat.

Zgodnie z nowelą, dwóch członków KRRiT powoła Sejm, dwóch -  prezydent i jednego - Senat.

Kadencja obecnej 9-osobowej KRRiT zakończy się z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. W ślad za tym prezydent, Sejm i Senat powołają nowych członków Rady. Ich kadencja będzie trwała 6 lat. Przewodniczącym KRRiT zostanie osoba wybrana do tego gremium przez prezydenta.

Nowelizacja przyznaje pierwszeństwo w ubieganiu się o ponowną koncesję na nadawanie programów nadawcom społecznym. Takim nadawcą jest m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Ustawa przewiduje też m.in. zlikwidowanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz powołanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. UKE ma się zajmować m.in. kwestiami dotyczącymi korzystania z częstotliwości, a także rejestrem przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

ks, pap