Polacy sceptyczni wobec Sejmu i Senatu

Polacy sceptyczni wobec Sejmu i Senatu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsze opinie o nowym Sejmie i Senacie nie są korzystne - wynika z grudniowego sondażu CBOS. 50 proc. Polaków negatywnie ocenia Sejm bieżącej kadencji, podczas gdy 26 proc. wyraża opinie pozytywne.
Częściej złe (37 proc.) niż dobre (28 proc.) są także oceny działalności Senatu.

CBOS ocenia, że zaskakujące jest, iż obecny Sejm zaczyna działalność z niższego pułapu społecznego poparcia niż krytycznie oceniany poprzedni. W grudniu 2001 roku Sejm miał 32 proc. ocen pozytywnych i 51 proc. negatywnych. Kończył natomiast działalność przy 11 proc. ocen pozytywnych i 80 proc. negatywnych.

Nieco bardziej korzystnie wypada porównanie opinii na rozpoczęcie obecnej i poprzedniej kadencji Senatu. Wprawdzie kredyt zaufania, czyli liczba ocen pozytywnych, jest o 5 proc. niższy niż przed 4 laty, ale o 4 proc. jest też niższy odsetek respondentów dających obecnemu Senatowi złą ocenę.

CBOS ocenia, że utrata zaufania do sfery publicznej, charakteryzująca w ostatnich latach Polaków, nie uległa jeszcze zahamowaniu.

Respondentów pytano także o oceny działalności ustępującego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 55 proc. Polaków wystawiło mu pozytywne oceny, 36 proc. - negatywne. W stosunku do sondażu z  października br. liczba ocen pozytywnych zmalała o 6 proc. i o  taki sam odsetek wzrosła liczba ocen negatywnych. W 2000 roku, na  początku II kadencji, ponad 80 proc. badanych oceniało Kwaśniewskiego pozytywnie, a niespełna 10 proc. - negatywnie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-5 grudnia na 1018-osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

ks, pap

 0

Czytaj także