Spory i polemiki członków komisji ds. banków

Spory i polemiki członków komisji ds. banków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Spory o tryb prac, zakres działania oraz polemiki między posłami koalicji a opozycją zdominowały posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. banków i nadzoru bankowego.
Posłom udało się jednak wybrać jednogłośnie ośmiu stałych doradców.

Komisja postanowiła też, że wystąpi do kilku urzędów i instytucji o dokumenty dotyczące działań sektora bankowego po 4 czerwca 1989 roku.

Następne posiedzenie komisji - za tydzień lub dwa. Jak powiedział jej szef Artur Zawisza (PiS), zależy to od materiałów, które do komisji dotrą. Na pewno na kolejne posiedzenie nie zostaną wezwani świadkowie, choć - zdaniem Zawiszy - przesłuchania zaczną się jeszcze w czerwcu.

Wybrani eksperci to: prof. Stanisław Domański z SGH (zgłoszony przez Zawiszę), prof. Władysław Balicki z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i prof. Ryszard Wierzba z Uniwersytetu Gdańskiego (obaj zgłoszeni przez Aleksandra Grada - PO), prof. Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego (zgłoszony przez Szymona Pawłowskiego z LPR), dr Tomasz Siemiątkowski, prawnik z UW (zgłoszony przez Andrzeja Derę - PiS), dr Waldemar Kozioł - ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego (zgłoszony przez Jacka Kościelniaka z PiS), Rafał Trusiewicz (prawnik z kancelarii Lovells, zgłoszony przez Waldemara Nowakowskiego - Samoobrona) i dr Monika Zbrojewska - prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego, wcześniej była ekspertem w komisji ds. afery Rywina (zgłoszona przez Adama Hofmana - PiS).

Niewykluczone, że ekspertów będzie więcej, ponieważ np. posłanka Ostrowska zapowiedziała, że na następnym posiedzeniu zarekomenduje kandydata.

Poniedziałkowe posiedzenia rozpoczęła długa dyskusja dotycząca porządku obrad. Zawisza zaproponował, by po określeniu spisu instytucji, do których komisja zwróci się o dokumenty, oraz zakresu tych informacji, jej członkowie zajęli się dyskusją o sprawach, które - na podstawie otrzymanych dokumentów - mogą być przedmiotem prac.

Jednak zdaniem Grada i Szczypińskiego (PO), komisja najpierw powinna otrzymać zamówione materiały, a dopiero potem określić zakres prac. Dyskusję zakończył apel Małgorzaty Ostrowskiej (SLD), by nie wdawać się "polityczne i personalne wycieczki".

Komisja postanowiła też, że o dokumenty dotyczące systemu bankowego, prywatyzacji banków, śledztw dotyczących tego sektora, kontroli, wspierania konsolidacji banków, wspomagania banków w trudnej sytuacji, zmian prawa oraz dokumentację i analizy dotyczące banku centralnego zwróci się do ministra sprawiedliwości, premiera, ministra skarbu, ministra finansów, ministra-koordynatora ds. służb specjalnych, NBP i Komisji Nadzoru Bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i NIK.

Komisja chce również otrzymać dokumenty sejmowe dotyczące sektora bankowego i organów nadzoru bankowego w porównaniu z innymi krajami, w tym kopie stenogramów z posiedzeń plenarnych i komisji.

Posłowie długo dyskutowali o tym, czym komisja powinna się zająć. Według Zawiszy, powinny to być m.in. obecność kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, transfer zysków, ceny usług bankowych, wyodrębnianie banków z NBP, dostęp do kredytów niektórych grup osób, przejmowanie budynków po PZPR.

Pawłowski chciałby, aby komisja zbadała m.in. umowy prywatyzacyjne pod kątem wywiązania się inwestorów w bankach ze zobowiązań inwestycyjnych.

Natomiast Hofman chciałby zapoznać się ze strategią prywatyzacji sektora bankowego i jej realizacją. Chciałby też zbadać, czy niektórych banków nie prywatyzowano z naruszeniem prawa. W tym kontekście wymienił Bank Śląski, BGŻ, Polski Bank Inwestycyjny, Polski Bank Rozwoju.

Dera zaproponował, aby komisja zaczęła pracę od zbadania zgodności z prawem pozwoleń na utworzenie poszczególnych banków.

Zdaniem Ostrowskiej, prace komisji powinny zmierzać do "wyciągnięcia wniosków legislacyjnych", z których wynikałoby, co należy poprawić w polskim prawie.

Jak podsumował Szczypiński, po dyskusji "zarysowały się 23 konkretne sprawy". Zaproponował też listę pierwszych świadków. Powinni to być - jego zdaniem - wszyscy prezesi NBP od 1989 r., a więc: Władysław Baka, Grzegorz Wójtowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Leszek Balcerowicz oraz wszyscy ministrowie finansów: Andrzej Wróblewski, Leszek Balcerowicz, Karol Lutkowski, Andrzej Olechowski, Jerzy Osiatyński, Marek Borowski, Grzegorz Kołodko, Marek Belka, Jarosław Bauc, Halina Wasilewska-Trenkner, Andrzej Raczko, Mirosław Gronicki, Teresa Lubińska i Zyta Gilowska.

pap, ss, ab

 0

Czytaj także