Fala migracyjna słabnie. W 30 dni mniej osób, niż latem w jeden

Fala migracyjna słabnie. W 30 dni mniej osób, niż latem w jeden

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Migranci dopływający na Lesbos
Migranci dopływający na Lesbos / Źródło: Newspix.pl / PIXATHLON
Liczba migrantów, którzy w kwietniu przybyli do wybrzeży Grecji, spadła o 90 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ciągu 30 dni kwietnia do wybrzeży Grecji dotarło 2 700 osób.

Jak wskazuje agencja Frontex, istnieje kilka czynników, które odpowiadają za taki stan rzeczy. Wśród nich wymienia porozumienie zawarte między UE i Turcją oraz ściślejsze kontrole na granicy z Macedonią. – Spadek liczby ludzi przybywających do greckich wysp był znaczący. Całkowita ilość osób które przybyły w kwietniu, była niższa, niż liczba migrantów, którzy w momencie szczytowego kryzysu przybywali na jedną tylko wyspę Lesbos w ciągu jednego dnia – podsumował szef Frontexu Fabrice Leggeri.

Wśród wszystkich przybywających do Grecji migrantów, podobnie jak wielokrotnie we wcześniejszych podsumowaniach, najwięcej było Syryjczyków, Pakistańczyków, Afgańczyków i Irakijczyków.

Porozumienie UE - Turcja

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Unią Europejską i Turcją na szczycie w Brukseli 18 marca, wszyscy uchodźcy, którzy po 20 marca przybędą nielegalnie do Grecji, będą ponownie odsyłani do Turcji. Unia zobowiązała się z kolei do przyjęcia z tego kraju 72 tys. uchodźców syryjskich. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się przesiedlenia. Ponadto UE zobowiązała się przekazać szybciej obiecane 3 mld euro na pomoc dla syryjskich uchodźców przebywających w Turcji. Porozumienie zakładało także o przyspieszenie prac nad liberalizacją wizową. UE i Turcja w tym półroczu otworzyć mają również nowy rozdział negocjacji akcesyjnych. 

Źródło: Frontex
 9

Czytaj także