KOSIARZ UMYSŁÓW

Dodano:   /  Zmieniono: 
Film znaczący nie tyle jako dzieło artystyczne, ile ze względu na tematykę, którą przed kilkunastu laty odkrywał dla szerszej publiczności. Stawiał bowiem pytanie, jak obcowanie z rzeczywistością wirtualną wpłynie na pracę mózgu. W filmie do eksperymentów wybrano mózg nietęgi. Doktor Lawrence Angelo (Pierce Brosnan) zaprasza niedorozwiniętego umysłowo ogrodnika...