Nowatorskie badania Polaków w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej: rozmowy Wprost o nauce i medycynie

Nowatorskie badania Polaków w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej: rozmowy Wprost o nauce i medycynie

Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków: rozmowa red. Krzysztofa Michalskiego z prof. Maciejem Żyliczem
Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków: rozmowa red. Krzysztofa Michalskiego z prof. Maciejem Żyliczem
Nazwiska polskich naukowców, o których tu mowa, warto zapamiętać, bo na zawsze zapiszą się na kartach medycyny. Jeden z nich rozpracował enzymy odpowiadające za replikację SARS-CoV-2, co przyczyniło się do stworzenia leku na COVID. Polska badaczka opracowała cząsteczkę hamującą rozwój jednego z najtrudniejszych w leczeniu nowotworów: glejaka. To niektóre odkrycia, o których Krzysztof Michalski rozmawia z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współodkrywcą białek szoku termicznego.

Fundamentalne znaczenie, nie tylko dla zrozumienia przyczyn chorób, ale także dla opracowania precyzyjniejszych metod diagnostycznych i skuteczniejszych terapii, mają wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach w dziedzinie biochemii, genetyki i biologii molekularnej.

Lek na COVID-19 i glejaka, system do stymulacji mózgu

Znaczący udział opracowaniu nowych metod diagnostycznych i nowych terapii mają polscy naukowcy, m.in. prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, który rozpracował enzymy odpowiadające za replikację koronawirusa SARS-CoV-2 i infekowanie komórek zakażonej osoby, co umożliwiło stworzenie leku na COVID.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Polskiej Akademii Nauk z kolei odkryła mechanizmy powodujące przeprogramowanie przez glejaki złośliwe komórek mikrogleju tak, aby wspierały one rozwój tych nowotworów. Prof. Kamińska-Kaczmarek przygotowała cząsteczkę, która – hamując komunikację glejaka z układem odpornościowym – powstrzymuje rozwój nowotworu.

Ważne badania prowadzi także po powrocie do Polski z USA dr Michał Kucewicz z Politechniki Gdańskiej. Bada on rolę tzw. zespołów neuronowych w procesie zapamiętywania. Opracował również system do stymulacji mózgu, który może być wykorzystany np. w procesie leczenia pacjentów z padaczką i cierpiących na inne choroby neurologiczne.

Nieinwazyjne obserwowanie oka

Sukcesem nie tylko badawczym, ale i komercyjnym, jest opracowanie przez prof. Macieja Wojtkowskiego z IChF PAN spektralnego tomografu optycznego do badania dna oka. Umożliwia on nieinwazyjną obserwację jaskry, zwyrodnienia plamki czy odklejenia siatkówki. Użycie nowej techniki dało możliwość nawet stukrotnego przyspieszenia procesu uzyskiwania obrazu.

Dużą szansą na komercjalizację osiągnięć polskich badaczy jest tworzenie spin-offów przy wiodących placówkach naukowych w Polsce i skuteczniejsze pozyskiwanie środków europejskich m.in. z Programu Ramowego Horyzont Europa.

Posłuchaj całości rozmowy red. Krzysztofa Michalskiego z Rady Upowszechniania Nauki PAN z prof. Maciejem Żyliczem, biochemikiem i biologiem molekularnym, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i laureatem Nagrody FNP za badania nad białkami szoku termicznego:


Polska nauka
dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków

Przeczytaj inne artykuły poświęcone polskiej nauceProjekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”
Źródło: Wprost