Opinia ekspercka: Budowanie zaufania w erze sztucznej inteligencji – Dominique Leroy, Członkini Zarządu Deutsche Telekom odpowiedzialna za segment Europa

Opinia ekspercka: Budowanie zaufania w erze sztucznej inteligencji – Dominique Leroy, Członkini Zarządu Deutsche Telekom odpowiedzialna za segment Europa

Budowanie zaufania w erze sztucznej inteligencji
Budowanie zaufania w erze sztucznej inteligencji Źródło: Dominique Leroy
Czy ufacie sztucznej inteligencji? Dyskusje na ten temat często oscylują między dwoma skrajnościami: scenariuszami zagłady, w których systemy AI wyrastają poza ludzką zdolność ich kontrolowania a obietnicami, że sztuczna inteligencja będzie stanowić lekarstwo na nasze obecne i przyszłe globalne problemy.

Choć sztuczna inteligencja nie jest Skynetem, fikcyjną, świadomą i niszczącą ludzkość maszyną z filmów o Terminatorze, nie będzie też naszym świętym Graalem. To narzędzie stworzone przez człowieka. Nic więcej, nic mniej. Potrzebujemy więcej pragmatycznego optymizmu w dyskusjach na temat sztucznej inteligencji.

Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja stała się częścią naszego codziennego życia. Będzie ona stale obecna, a jej ogromny wpływ i stale rosnące możliwości sprawiają, że będzie trwałym elementem współczesnej egzystencji. AI ma również potencjał, aby zmienić nasze życie na lepsze, poprawiając jego jakość.

Dobrym tego przykładem mogą być zdrowie i badania naukowe, gdzie sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób analizy danych, co może przyczyniać się do przełomowych odkryć w przyszłości. Może pomagać w przewidywaniu i diagnozowaniu chorób, ale też w medycynie celowanej, pomagając w opracowywaniu planów leczenia dostosowanych do indywidualnych profili genetycznych. Pozwala w ten sposób przyspieszać procesy innowacji i optymalizować wytwarzanie nowych leków. Nowe badanie przeprowadzone przez badaczy medycyny ze Stanforda właśnie ujawniło nowy model sztucznej inteligencji, który w ponad 90% skutecznie określił, czy skany aktywności mózgu pochodzą od kobiety czy mężczyzny.

Najnowsze wnioski

Badanie potwierdza obecność znaczących różnic płciowych w ludzkim mózgu, czego naukowcy nie byli w stanie udowodnić do tej pory. Rozpoznanie różnic płciowych w rozwoju mózgu ma kluczowe znaczenie dla leczenia schorzeń neuropsychiatrycznych, które w różny sposób wpływają na kobiety i mężczyzn. Do tej pory badania i rozwój ledwo rozróżniały męską i żeńską fizjonomię. Tymczasem sztuczna inteligencja może pomóc utorować drogę do zwalczania nierównowagi w badaniach oraz rozwoju w obszarze zdrowia kobiet.

AI akceleruje proces odkrywania nowych leków. Ułatwia przy tym zarówno rozpoznawanie nowych potencjalnych chorych, jak i prognozowanie badań molekularnych. Usprawnia projekty badań klinicznych i monitoruje dane w czasie rzeczywistym w celu poprawy jakości badań, skracając jednocześnie ich czas i obniżając związane z nimi koszty. Rola sztucznej inteligencji w badaniach nad chorobami zakaźnymi i w zarządzaniu nimi jest również godna uwagi. Weźmy na przykład pandemię COVID-19, w której sztuczna inteligencja została wykorzystana do stworzenia modelu rozprzestrzeniania się wirusa, oceny strategii działania i zarządzania zasobami opieki zdrowotnej. Odegrała również kluczową rolę w przyspieszeniu opracowania szczepionek poprzez przewidywanie odpowiedzi układu odpornościowego.

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała sposób, w jaki uzyskujemy dostęp do informacji i jak je traktujemy. Na co dzień usprawnia wykonywanie naszych zadań, od planowania tras w celu skrócenia czasu podróży po zarządzanie domowymi obowiązkami za pomocą technologii inteligentnego domu. Pozwala przełamać bariery językowe dzięki narzędziom do tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Może pobudzać kreatywność i innowacyjność, pomagając artystom w odkrywaniu nowych obszarów ekspresji. W edukacji narzędzia AI pozwalają także dostosować proces uczenia się do indywidualnych potrzeb. Z kolei ochrona środowiska jest wspierana przez możliwość optymalizacji zużycia energii i usprawnienia zarządzania odpadami. W reagowaniu na sytuacje kryzysowe i zarządzanie nimi, pomoc sztucznej inteligencji pozostaje nieoceniona dla systemów wczesnego ostrzegania i skutecznej, skoordynowanej reakcji na sytuacje kryzysowe. Z kolei w dziedzinie pielęgniarstwa sztuczna inteligencja rozwiązuje deficyt wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wykorzystując do wykonywania rutynowych zadań roboty.

W telekomunikacji technologie oparte na sztucznej inteligencji nie tylko zwiększają efektywność działań, ale także poprawiają jakość obsługi klienta. Chatboty i wirtualni asystenci znajdują się w czołówce rozwiązań poprawiających jakość obsługi klienta. Obsługują zapytania, rozwiązują problemy i oferują spersonalizowane usługi przez całą dobę w wielu językach, zapewniając szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby klientów. Natomiast w zakresie zarządzania infrastrukturą i optymalizacją pracy sieci, AI odgrywa kluczową rolę w dynamicznym przydzielaniu zasobów sieciowych. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania stałej jakości usług, zwłaszcza w godzinach szczytu, co pozwala zoptymalizować doświadczenia użytkowników w całej sieci. Sztuczna inteligencja wspiera również bezpieczeństwo sieci, wykrywając w czasie rzeczywistym nielegalne działania. Zautomatyzowanie usług dzięki AI pozwala operatorom telekomunikacyjnym usprawnić operacje, odciążając pracowników od powtarzalnych, wymagających żmudnej pracy zadań. Pracownicy mogą dzięki temu skupić się na bardziej strategicznych i innowacyjnych projektach.

Lista korzyści płynących z zastosowań sztucznej inteligencji jest nieskończona. Mimo to nie możemy oczywiście zapominać o potencjalnych zagrożeniach, takich jak na przykład wpływ AI na środowisko, bezpieczeństwo i prywatność.

Sztuczna inteligencja jest narzędziem – z natury ani dobrym ani złym. Moralną wartość sztucznej inteligencji określa sposób jej wykorzystania. Podczas gdy sztuczna inteligencja wkracza do naszych środowisk, musimy zachować czujność i upewnić się, że jej wdrażanie odbywa się zgodnie z surowymi kodeksami etycznymi i zasadami zrównoważonego zarządzania.

Sztuczna inteligencja w korporacji

W korporacjach wykorzystanie sztucznej inteligencji jest obecnie zazwyczaj regulowane przez restrykcyjne standardy etyczne, których się ściśle przestrzega. Jednak media społecznościowe, które są kontrolowane w mniejszym stopniu i gdzie mamy do czynienia z brakiem odpowiedzialności, okazując się być dzikim terenem pod względem etycznym i jednocześnie podatnym na ryzyko niewłaściwego wykorzystania. Szkodliwe używanie sztucznej inteligencji, dokonywanie oszustw, manipulowanie informacjami lub naruszanie prywatności jest przestępstwem i musi być bezwzględnie zwalczane, niezależnie od tego, gdzie ma miejsce.

Im bardziej zaawansowane i powszechne stają się systemy sztucznej inteligencji, tym trudniej będzie odróżnić treści tworzone przez ludzi od tych generowanych przez maszyny. Aby wspierać podejmowanie świadomych decyzji, zapobiegać dezinformacji, przestrzegać standardów etycznych, a tym samym chronić rzetelność rozpowszechnianych treści, wszyscy musimy działać odpowiedzialnie. Na przykład poprzez oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Zwłaszcza w przypadku wideo i zdjęć potrzeba ta jest już aktualna. Nawet drobne działania, takie jak wdrażanie znaków wodnych na obrazach zmienionych przez sztuczną inteligencję, aby pomóc odróżnić treści oryginalne od zmodyfikowanych, mogą bardzo pomóc w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności. Musimy zobowiązać się do wdrożenia nawet niewielkich środków na rzecz przejrzystości od samego początku podczas opracowywania i wdrażania narzędzi sztucznej inteligencji.

Zatem to nie sztucznej intelgencji powinniśmy ufać, ale sobie. Że będziemy w stanie uwolnić prawdziwy cel AI, który polega na wspomaganiu i wzmacnianiu ludzkich działań. Aby poszerzyć nasze możliwości i poprawić nasze codzienne życie. Rozwijać jej potencjał jako krok milowy w badaniach, biznesie, przemyśle i administracji oraz dla dobra naszego społeczeństwa i naszej planety.

Wymaga to ciągłego uczenia się, jak skutecznie i odpowiedzialnie korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. Jesteśmy jednocześnie uczniami, użytkownikami, programistami, osobami wdrażającymi i wzorami do naśladowania. Niech pewność siebie, ciekawość i zaangażowanie w naukę będą naszymi drogowskazami.

Źródło: Wprost