PE wezwał do likwidacji różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Rezolucji nie poparli Europosłowie PiS

PE wezwał do likwidacji różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Rezolucji nie poparli Europosłowie PiS

Parlament Europejski
Parlament Europejski Źródło: Shutterstock / Ikars
„Gender pay gap”, czyli nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za tę samą pracę to problem, jakim w czwartek 30 stycznia zajął się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wezwali Komisje Europejska do przedstawienia ambitnej strategii na rzecz równości płci, w tym środków mających na celu zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Rezolucja była wspólną inicjatywą frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę i Zielonych. Za jej przyjęciem głosowało 493 europosłów, 82 było przeciw, a 79 wstrzymało się od głosu.

Według Komisji różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniu godzinowym w UE wynosi 16%, choć jest ona bardzo różna w poszczególnych państwach członkowskich, w których różnica w dochodach emerytalnych ze względu na płeć wynosi 37%.

W rezolucji Parlament Europejski zobowiązał nową przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do uczynienia „równości wynagrodzeń za taką samą pracę” podstawową zasadą nowej europejskiej strategii na rzecz płci, która zostanie przedstawiona w marcu. Posłowie chcą, aby strategia ta obejmowała wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń i różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które będą mogły być zastosowane zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.

Dodatkowo europosłowie chcą wyznaczenia jasnych celów i sposobów monitorowania w celu lepszego pomiaru postępów we wprowadzaniu rozwiązań na rzecz zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Wzywają również do przeglądu planu działania dotyczącego różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn do końca 2020 r., który wyznaczy jasne cele dla państw członkowskich w celu zmniejszenia różnic w ciągu najbliższych pięciu lat.

PE wzywa poszczególne państwa członkowskie UE do inwestowania w wczesną edukację i usługi opiekuńcze, a także w przyjazne dla rodzin rozwiązania w celu zapewnienia równego udziału kobiet w rynku pracy. Posłowie wzywają też do większej promocji przedsiębiorczości, przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz edukacji cyfrowej dla dziewcząt od najmłodszych lat, aby zwalczać istniejące stereotypy edukacyjne i zapewnić kobietom dostęp do rozwijających się i dobrze płatnych sektorów.

Europosłowie PiS nie poparli rezolucji

W głosowaniu nad rezolucją Parlamentu Europejskiego od głosu wstrzymali się europosłowie z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w tym europarlamentarzyści PiS. Konserwatyści argumentują swoją decyzję tym, że o ile sami ubolewają nad istniejącymi różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, to wiele zaproponowanych w rezolucji rozwiązań tego problemu uważają za niewłaściwe.

Imienną listę głosowania można znaleźć pod tym linkiem (str. 42).

Czytaj też:
Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził brexit. Po głosowaniu wybrzmiała szkocka pieśń

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Parlament Europejski