Wejherowo. Pierwsza dama odwiedziła placówki kształcące osoby z niepełnosprawnościami

Wejherowo. Pierwsza dama odwiedziła placówki kształcące osoby z niepełnosprawnościami

Agata Kornhauser-Duda w Branżowej Szkole I stopnia
Agata Kornhauser-Duda w Branżowej Szkole I stopnia / Źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP
W poniedziałek 10 lutego Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w Wejherowie w województwie pomorskim. Pierwsza dama odwiedziła należące do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego placówki sprawujące opiekę na osobami niepełnosprawnymi.

W Szkole Podstawowej nr 7 pierwsza dama zapoznała się z historią ośrodka, na który składają się przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i szkoła branżowa. – Jestem ogromnie wdzięczna, że zechcieliście państwo podzielić się ze mną swoją niezwykłą działalnością. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim kompleksowości wsparcia, jakiego państwo udzielają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami – mówiła małżonka prezydenta.

Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny nawiązujący do kultury Japonii. W tym kraju w latach 20 ubiegłego wieku znalazło schronienie kilkaset sierot po polskich zesłańcach na Syberię, które następnie przez USA trafiły do Wejherowa i zamieszkały na terenie kompleksu. Tradycja kontaktów polsko-japońskich jest nadal podtrzymywana, za co pierwsza dama serdecznie podziękowała. Przy tej okazji podzieliła się swoimi wspomnieniami z niedawnej wizyty w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który przygarnął polskie sieroty.

Uczniowie wejherowskiej szkoły podstawowej przygotowali też utwór muzyczny oparty na ludowym tańcu kaszubskim oraz opowiadający o katarynce. Agata Kornhauser-Duda, dziękując za wspaniały występ, zwróciła uwagę na przywiązanie placówki do wychowywania podopiecznych w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych, ale jednocześnie w miłości do małej ojczyzny i jej tradycji.

Misja

Małżonka prezydenta, która w całej Polsce ma okazję odwiedzać ośrodki wychowawcze, przyznała, że w Wejherowie szczególnie ujęła ją misja ośrodka, jako przyjaznego miejsca oferującego podopiecznym warunki do rozwoju na miarę możliwości każdego z nich, bez stresu i porażek, w którym każdy wychowanek znajdzie przyjaciela. – Gratuluję państwu. Szkoła jest miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie i międzyludzkie – powiedziała pierwsza dama.

– Zawsze powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy profesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne są też wrażliwość, empatia i zrozumienie specyficznych i szczególnych potrzeb państwa wychowanków – dodała. – Doskonale wiem co to znaczy zawód nauczyciela i zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży. Nigdy też praca nie zostaje w murach szkoły, bo problemy i troski podopiecznych są również naszymi troskami – przyznała, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej rewelacyjne efekty.

Branżowa Szkoła I stopnia

Następnie, w Branżowej Szkole I stopnia Agata Kornhauser-Duda zwiedziła pracownie specjalistyczne przygotowujące podopiecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Dołączyła też do lekcji języka niemieckiego polegającej na rozpoznawaniu i nazywaniu smaków i zapachów. Podczas rozmów z uczestnikami zajęć branżowych i ich pedagogami pierwsza dama poznała zainteresowania uczniów, metody kształcenia teoretycznego i praktycznego na kierunkach murarz-tynkarz, pracownik obsługi hotelowej i kucharz.

Małżonka prezydenta spróbowała swoich sił w kuchni i osobiście przekonała się, że wznoszenie muru z cegły jest wymagającym zajęciem. Za pomocą Skype pierwsza dama rozmawiała też z grupą uczniów przebywających obecnie na praktykach w Sewilli, którzy opowiedzieli o pracy, zwiedzaniu i flamenco. – Bardzo mnie cieszy, że dzielą się Państwo swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a przede wszystkim, że młodzież ma okazję zdobywać doświadczenie poza granicami naszego kraju – powiedziała małżonka prezydenta podczas późniejszej rozmowy z pedagogami.

Przedszkole na koniec

Na zakończenie wizyty w Wejherowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła przedszkolaki, którym przeczytała wiersz „Chory Kotek”, zwiedziła sale edukacyjne i rehabilitacyjne, poznając najmłodszych podopiecznych ośrodka. Z ich wychowawcami pierwsza dama rozmawiała o diagnostyce małych dzieci i stosowanych w przedszkolu terapiach. Maluchy chętnie pokazywały ulubione zabawki, mówiły o zwierzętach i bajkowych postaciach.

Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata. Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju maluchów od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dzieci nauki w szkole.

Kształcenie osób z niepełnosprawnościami

Szkoły i placówki należące do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego zajmują się edukacją, rewalidacją, opieką i rehabilitacją około 550 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieką terapeutyczną obejmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia 25 roku życia. PZKS w Wejherowie jest największą placówką tego typu w województwie pomorskim i jedną z największych w kraju. Podopieczni ośrodka udzielają się w różnorodnych kołach zainteresowań, Ognisku Pracy Pozaszkolnej i uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych.

Czytaj też:
Andrzej Duda wygwizdany w Pucku. Sellin: Kidawa-Błońska dziękowała za wulgaryzmy barbarzyńcom
Czytaj też:
Andrzej Duda wygwizdany w Wejherowie. Drugi raz tego samego dnia
Czytaj też:
Małgorzata Kidawa-Błońska o Andrzeju Dudzie: Tańczy, je, bawi się jak chłopak z sąsiedztwa

Galeria:
Agata Kornhauser-Duda w Wejherowie
Źródło: Prezydent.pl
 2

Czytaj także