Piotr Wawrzyk – kim jest kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?

Piotr Wawrzyk – kim jest kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?

Piotr Wawrzyk
Piotr Wawrzyk Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
W czwartek głosami przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Sejm poparł kandydaturę Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. O jego dalszych losach zadecyduje Senat. Kim jest człowiek, który ma zastąpić Adama Bodnara?

Sejm wybierał miedzy trójką kandydatów na RPO: Zuzanną Rudzińską-Bluszcz (ma poparcie m.in. Lewicy i ), wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem (z poparciem ) oraz Robertem Gwiazdowskim (z poparciem i Konfederacji). Nad kandydaturami na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich głosowano w Sejmie w czwartek 21 stycznia. Ostatecznie poparcie izby niższej zyskał poseł Prawa i Sprawiedliwości (który zagłosował także sam na siebie - red.). Co wiadomo o dotychczasowej działalności Piotra Wawrzyka?

Piotr Wawrzyk. Kim jest kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?

Piotr Wawrzyk jest politologiem i prawnikiem. Od 2018 roku pracował z przerwami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W trakcie zdobył mandat do Sejmu z list .

Kariera naukowa Piotra Wawrzyka. Doktoraty i kontrowersje

Piotr Wawrzyk na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia na kierunkach stosunki międzynarodowe i prawo. W 2006 roku doktoryzował się w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na podstawie pracy Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

W 2014 na Uniwersytecie Warszawskim zdobył z kolei stopień doktora habilitowanego nauk społecznych na podstawie rozprawy pt. Problemy modernizacji procesów integracji europejskiej w ramach działań Unii na rzecz współpracy państw członkowskich w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej. Jego pierwszy przewód habilitacyjny na UW został zamknięty w 2013 roku po zarzutach o splagiatowanie w 2011 roku fragmentów prac studentki. Komisja powołana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW orzekła, że sporny fragment nie może być określony jako plagiat, ponieważ miał wartość informacyjną, nie naukową.

Po uzyskaniu doktoratu na UW, Piotr Wawrzyk został adiunktem w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował naukowo także na uczelniach w Kielcach i Pułtusku.

Piotr Wawrzyk – kariera polityczna. Sejm i MSZ

W latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie brał udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W latach 2000-2002 współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do prawa UE.

Wiceministrem spraw zagranicznych został w lutym 2018 roku. Informowano wówczas, że w jego kompetencjach leżą sprawy prawne i traktatowe. W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat posła IX kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim, otrzymując 6750 głosów. W związku z tym wyborem ustąpił z funkcji w MSZ.

Do resortu powrócił 27 listopada 2019 powrócił do MSZ w randze sekretarza stanu. Jego obowiązki obejmują sprawy związane z członkostwem Polski w UE, prawne, prawno-traktatowe, dotyczące Narodów Zjednoczonych oraz konsularne i parlamentarne.

Czytaj też:
Gowinowcy się wstrzymali. Jak przebiegało głosowanie ws. wyboru RPO?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także