Banaś zwrócił się do Morawieckiego i Kaczyńskiego. Chodzi o „pilne działania naprawcze”

Banaś zwrócił się do Morawieckiego i Kaczyńskiego. Chodzi o „pilne działania naprawcze”

Marian Banaś
Marian Banaś / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Fundusz Sprawiedliwości. Michał Jędrzejczyk, p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, poinformował o ostatnich działaniach Mariana Banasia.

W środę 4 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli podsumowali kontrolę, która objęła Fundusz Sprawiedliwości. – 14 maja 2021 roku prezes NIK skierował do ministra sprawiedliwości, jako dysponenta funduszu, wystąpienie pokontrolne, zawierające negatywną ocenę kontrolowanej działalności oraz aż 18 wniosków pokontrolnych zmierzających do usunięcia najpoważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli – powiedział Michał Jędrzejczyk, p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Jak relacjonował dalej, na początku czerwca minister sprawiedliwości wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, które prawomocnie zostały oddalone uchwałą kolegium 21 lipca 2021 roku. – Wszystkie pozostałe wystąpienia pokontrolne również mają już charakter prawomocny – podkreślił.

Dzisiaj prezes NIK (…) powiadomił prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa CBA o uwagach, ocenach i wnioskach sformułowanych w prawomocnym wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do ministra sprawiedliwości – powiedział Michał Jędrzejczyk.

Banaś zwrócił się do Morawieckiego i Kaczyńskiego

– W związku ze skalą stwierdzonych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości prezes NIK, kierując się troską o stan finansów publicznych państwa oraz dążeniem do realnej poprawy sytuacji ofiar przestępstw, zwrócił się do premiera oraz wicepremiera o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji, pilnych działań naprawczych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości – dodał dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Co więcej, prezes NIK „zażądał podjęcia stosownych, to jest zgodnych z kompetencjami CBA, działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności powstania wykrytych przez NIK nieprawidłowości w gospodarce finansowej funduszu, w tym w szczególności ujawnionych mechanizmów korupcjogennych”.

Czytaj też:
Marian Banaś w mocnym wywiadzie atakuje PiS. „To cyrk, chcą się mnie pozbyć”

Źródło: WPROST.pl
 5

Czytaj także