Co to jest reasumpcja głosowania? Kiedy można ją zrobić?

Co to jest reasumpcja głosowania? Kiedy można ją zrobić?

Sejm, zdj. ilustracyjne
Sejm, zdj. ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Reasumpcja głosowania w Sejmie to jego ponowne przeprowadzenie. Kiedy można ją wykonać?

Zasady przeprowadzenia reasumpcji głosowania, czyli jego powtórzenie, reguluje Regulamin Sejmu. W art. 189 czytamy, że reasumpcja jest możliwa „w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości”. Aby do niej doszło, potrzebny jest pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. Posłowie muszą w nim uzasadnić, dlaczego ich zdaniem głosowanie powinno zostać powtórzone i wykazać, jakie okoliczności uniemożliwiły posłom odzwierciedlenie w głosowaniu ich woli. Chodzi m.in. o awarie przycisków w maszynkach do głosowania.

Kiedy można zgłosić wniosek o reasumpcję głosowania?

Wniosek o reasumpcję może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także