Zostanie wprowadzona rejestracja ciąż? Krzysztof Brejza interweniuje u Adama Niedzielskiego

Zostanie wprowadzona rejestracja ciąż? Krzysztof Brejza interweniuje u Adama Niedzielskiego

Krzysztof Brejza
Krzysztof Brejza / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Krzysztof Brejza w trybie interwencji senatorskiej zwrócił się do ministra zdrowia. Chodzi o zapis, który pojawił się w projekcie zmiany jednego z rozporządzeń.

Krzysztof Brejza w mediach społecznościowych opublikował dokument, który w trybie interwencji skierował do . Senator Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do szefa resortu zdrowia w związku z „projektem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej”.

Rejestracja ciąż? Krzysztof Brejza o projekcie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia

„Zakłada, że od stycznia 2022 r. usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak i usługodawcy realizujący je komercyjnie, będą mieli obowiązek raportowania do Systemu Informacji Medycznej faktu ciąży u pacjentki” – napisał Krzysztof Brejza.

W treści uzasadnienia omawianego projektu pojawia się wzmianka, że: „Obligatoryjny obowiązek przekazywania do SIM danych pozwalających na identyfikację usługobiorcy, o który rozszerzono dotychczasowy katalog, obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2022 roku”. Obecnie, jak wskazuje Rządowe Centrum Legislacyjne, projekt jest na etapie „konsultacji publicznych”.

Krzysztof Brejza zwrócił się do ministra zdrowia z pytaniami, kto zainicjował opisaną zmianę w rozporządzeniu, a także kto jest autorem tego typu sugestii. Polityka KO interesuje również „z czego wynika potrzeba monitorowania zgłoszeń ciąż już na bardzo wczesnym etapie we wszystkich podmiotach leczniczych”.

„Dopytam znanych z zainteresowań ginekologicznych polityków z Prokuratury (PG i P. Krajowego), czy oni lub podlegli im prokuratorzy kierowali jakiekolwiek pisma do Min. Zdrowia związane z koniecznością rejestrowania ciąż na wczesnym etapie (po wyroku tzw. TK)” – napisał Krzysztof Brejza.

twitterCzytaj też:
Poseł Kukiz’15 przyznał, że się nie zaszczepił. Politycy PO ostro komentują. „Foliarze”

Źródło: WPROST.pl / Twitter @KrzysztofBrejza
 1

Czytaj także