Polska rozpoczyna przewodnictwo w OBWE. Rzecznik MSZ wydał komunikat

Polska rozpoczyna przewodnictwo w OBWE. Rzecznik MSZ wydał komunikat

Łukasz Jasina
Łukasz Jasina Źródło:Newspix.pl / Damian Burzykowski
W sobotę 1 stycznia Polska przejmuje roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. „Nasz kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 roku” – napisał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

– Polska przejmuje Przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej – powiedział minister Zbigniew Rau.

Polska rozpoczyna przewodnictwo w OBWE. Łukasz Jasina o „intencji Polski”

Jak poinformował w wydanym komunikacie rzecznik MSZ, głównym celem polskiego przewodnictwa będą działania służące uregulowaniu regionalnych i zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. „Intencją Polski jest pełnienie roli uczciwego pośrednika i mediatora pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Organizacja działa na zasadzie konsensu uczestniczących państw. Nasze wysiłki skoncentrują się na pełnym wykorzystaniu potencjału OBWE” – napisał Łukasz Jasina.

„Polska będzie realizować zadania w duchu kompleksowego podejścia Organizacji do zagadnienia bezpieczeństwa, zakładającego współzależność kwestii polityczno-wojskowych, jak również gospodarczych i dotyczących praw człowieka” – czytamy.

„W trakcie przewodnictwa zogniskujemy wysiłki na pomocy udzielanej ludności cywilnej w strefach konfliktu. W wymiarze ekonomicznym skupimy się na odbudowie i modernizacji naszych gospodarek, zabiegając o wzmocnienie ich odporności i lepsze dostosowanie do nowych wyzwań. Ożywienie po pandemii wymaga skoordynowanych i ukierunkowanych działań w celu powrotu do zrównoważonego rozwoju” – podał rzecznik MSZ.

W czwartek 13 stycznia w Wiedniu na posiedzeniu Stałej Rady OBWE minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje przewodnictwo Polski. „Polska będzie współpracować w ramach tzw. trójki OBWE z poprzednim i kolejnymi przewodnictwami – odpowiednio Szwecją i Macedonią Północną. Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w Łodzi w grudniu 2022 roku” – poinformował Łukasz Jasina.

Czytaj też:
Jacek Sasin z nową funkcją. Na czele komitetu zastąpi Mateusza Morawieckiego

Źródło: WPROST.pl