Co obiecuje Lewica przed wyborami? Wybraliśmy najważniejsze postulaty

Co obiecuje Lewica przed wyborami? Wybraliśmy najważniejsze postulaty

Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty podczas kampanii w Sosnowcu
Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty podczas kampanii w Sosnowcu Źródło:Flickr / Lewica
O ile postulaty Lewicy dotyczące pracy czy kobiet są dobrze znane, to partia ma też obietnice, o których mówi się mniej. Sprawdziliśmy, co proponuje m.in. seniorom i rolnikom. Komu obiecała podwyżki?

Nowa Lewica to ugrupowanie, które powstało z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Formalna decyzja o połączeniu partii zapadła w 2021 roku. Jej profil można określić jako socjaldemokratyczny, proekologiczny oraz antyklerykalny.

Nowa Lewica połączyła siły z Lewicą Razem, Polską Partią Socjalistyczną oraz Unią Pracy i wspólnie wystawiła kandydatów do Sejmu oraz w ramach paktu senackiego. Większość postulatów Lewica zaprezentowała w toku kampanii wyborczej, między innymi na konwencji 9 września. Wśród nich były te poświęcone pracy – m.in. minimalna stawka godzinowa na stażu.

Postulaty Lewicy – wybory parlamentarne 2023

Program partii został podzielony na 17 sekcji, m.in.: Dobra Praca, Transport, Świeckie Państwo, Bezpieczny Senior i Mieszkanie Prawem, Nie Towarem. Poniżej przedstawiamy po trzy konkretne postulaty w obszarach programu Lewicy.

DOBRA PRACA

 1. równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć. Pracownicy zyskają prawo do informacji o luce płacowej w ich zakładzie pracy
 2. koniec z karą za chorowanie – zasiłek chorobowy płatny w 100 proc.
 3. stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy

NAUKA. BADANIA. INNOWACJE

 1. zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB
 2. kobiety na katedry, czyli dążenie do osiągnięcia parytetu płci w szkołach doktorskich i we władzach uczelni
 3. powszechny program stypendialny (1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach)

WOLNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

 1. opracowanie podstaw programowych przez zespoły specjalistów wskazanych przez oświatowe związki zawodowe i uczelnie publiczne, nazwane przez Lewicę „deczarnkizacją”
 2. wyprowadzenie religii ze szkół
 3. bezpłatne obiady dla uczniów wszystkich szkół podstawowych

ZIELONY ŁAD

 1. większość zużywanej energii elektrycznej w 2035 roku ma pochodzić z OZE
 2. prąd na każdą kieszeń, czyli wprowadzenie tańszej taryfy do poziomu przeciętnego zużycia energii w gospodarstwach domowych o podobnej charakterystyce
 3. przekwalifikowanie się i zatrudnienie na co najmniej tak samo płatnym stanowisku dla pracowników sektora paliw kopalnych

OPŁACALNE ROLNICTWO

 1. wsparcie równe otrzymywanemu przez rolników w Europie Zachodniej
 2. 1 miliard złotych rocznie na ubezpieczenia dla rolników
 3. większe kwoty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. ptactwo „kormoranowe” i szkody bobrowe

SPRAWIEDLIWA GOSPODARKA, STABILNE FINANSE

 1. utworzenie Rady Kompetencyjnej, która będzie prowadzić „uczciwy i otwarty nabór na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa”
 2. obniżenie stawki VAT, wprowadzenie progresywnej skali PIT
 3. zakaz udzielania nieuczciwych pożyczek i działania nieuczciwych pożyczkodawców

TRANSPORT

 1. abonament na komunikację miejską, gminną oraz kolej regionalną w całym kraju (59 zł miesięcznie)
 2. odstąpienie od budowy CPK, z zachowaniem inwestycji kolejowych mu towarzyszących
 3. inwestycje w autobusy elektryczne i trolejbusy

RÓWNOŚĆ I SZACUNEK

 1. wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży
 2. pełna równość małżeńska oraz związki partnerskie niezależnie od płci
 3. koniec z procedurą tzw. pushbacków oraz humanitarne standardy w ośrodkach dla uchodźców

ŚWIECKIE PAŃSTWO

 1. likwidacja Funduszu Kościelnego oraz podatkowych przywilejów kościoła
 2. likwidacja klauzuli sumienia
 3. zniesienie przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci

SILNA POLSKA W SILNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

 1. odblokowanie środków z KPO
 2. przyjęcie euro po spełnieniu kryteriów konwergencji oraz w momencie optymalnym dla polskiej gospodarki
 3. otwarte drzwi dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i państw Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej.

DYPLOMACJA I WSPÓŁPRACA

 1. koniec handlu z Rosją w zakresie paliw kopalnych
 2. zacieśnianie współpracy w basenie Morza Bałtyckiego (kontrwywiad, patrole)
 3. zawarcie umów z państwami UE i NATO dotyczących współpracy służb ochrony ludności cywilnej i wzajemnej pomocy w razie wybuchu wojny lub katastrof naturalnych

BEZPIECZNA POLSKA

 1. podniesienie wynagrodzeń funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników cywilnych
 2. utworzenie Centralnego Biura Monitorowania Policji, niezależnego od MSWiA, ale podlegającego Sejmowi
 3. wsparcie armii rezerwą, bez przywracania poboru

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

 1. zwiększenie liczby przyjęć na specjalizacje lekarskie, zgodnie z zapotrzebowaniem
 2. wprowadzenie w życie zasady no fault – wykrywanie błędów bez ścigania medyków
 3. dodatkowe 4 mld zł rocznie na remonty i sprzęt dla szpitali powiatowych i wojewódzkich

BEZPIECZNY SENIOR

 1. wliczenie umów cywilnoprawnych do stażu pracy
 2. „filar podstawowy”, czyli gwarantowana kwota emerytury, po 30 latach pracy, niezależnie od odprowadzonych składek
 3. podniesienie zasiłku pogrzebowego do 8 tys. złotych z coroczną waloryzacją

POLITYKA SPOŁECZNA. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. domy dziennego pobytu dla seniorów finansowane z pieniędzy samorządów oraz budżetu państwa
 2. zniesienie obowiązku całkowitej rezygnacji z pracy w kontekście dostępu do świadczeń związanych z opieką.
 3. dostęp do asystenta dla każdej osoby z niepełnosprawnością

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 1. powołanie komisji prawa i sprawiedliwości do analizy naruszeń prawa przez władzę w latach 2015-2023
 2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników sądów, godne stawki dla pełnomocników i obrońców z urzędów
 3. uproszczenie procedury rozwodowej

MIESZKANIE PRAWEM, NIE TOWAREM

 1. zbudowanie 300 000 „nowoczesnych mieszkań na tani wynajem” w latach 2025-2029
 2. pozyskiwanie na działek należących do spółek skarbu państwa na potrzeby mieszkań
 3. wprowadzenie czasowego zamrożenia oprocentowania kredytów hipotecznych zaciągniętych do końca 2021 roku.

Czytaj też:
Lewica staje po stronie zwierząt. Ogłasza kolejne postulaty
Czytaj też:
Jedni chcą „wywrócić stolik”, inni kuszą krótszym tygodniem pracy. To obiecują partie opozycyjne