Magdalena Osińska-Wilińska

Magdalena Osińska-Wilińska
Prawnik, mediator i mediator sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, wspólnik w adwokackiej spółce WILIŃSKI LEGAL, dyrektor Departamentu Prawa Spółek, Negocjacji i Mediacji WILIŃSKI LEGAL, Prezes... pokaż więcej
Prawnik, mediator i mediator sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, wspólnik w adwokackiej spółce WILIŃSKI LEGAL, dyrektor Departamentu Prawa Spółek, Negocjacji i Mediacji WILIŃSKI LEGAL, Prezes Fundacji White-Red i Europejskiego Instytutu Praw Człowieka, Procesualistyki i Karnistyki, absolwentka studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu prawnego przy Rzeczniku Praw Doktoranta, członek rady fundacji Korpus Kadetów RP, Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie.