To może być szansa dla zadłużonych firm. Prawniczka wyjaśnia

To może być szansa dla zadłużonych firm. Prawniczka wyjaśnia

Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Restrukturyzacja to szansa dla zadłużonych firm, które mają kłopoty finansowe oraz chcą uniknąć bankructwa czy likwidacji.

Dotychczas ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restukturyzacyjne umożliwiała przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach czterech postępowań restrukturyzacyjnych tj.: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszenie postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

W związku z aktualną rzeczywistością wykreowaną przez sytuację pandemiczną, wprowadzono nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 15–25 ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), czyli szansę dla przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki związane z pandemią.

Na skorzystanie z powyższych przepisów mamy niewiele czasu, bo tylko do 30 czerwca 2021r.

Do tego czasu firma, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. To od momentu obwieszczenia rozpoczyna się uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz ochrona dłużnika przed egzekucją komorniczą, która trwa przez kolejne cztery miesiące.

Czytaj też:
Będzie publiczny rejestr dłużników. Każdy będzie mógł sprawdzić każdego?

Ważne jest, że obwieszczenia możemy dokonać tylko raz. Samo postępowanie ma być szybsze, a większość czynności może odbyć się bez udziału sądu.

Z postępowania m.in. mogą skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólnicy spółki partnerskiej oraz przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Nowa procedura wprowadza szereg korzyści dla dłużnika, jednym z najważniejszym jest wstrzymanie egzekucji. Z dniem dokonania obwieszczenia w Monitorze postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulega zawieszeniu. Inną zaletą tego nowego rozwiązania jest ograniczenie odpowiedzialności np. zarządu i menedżerów spółki na zbliżonych zasadach jak w przypadku upadłości czy restrukturyzacji.

Czytaj też:
Rok 2021 rokiem bankructw? Wszystko na to wskazuje

Odpowiedzialność powyższych osób ma zostać wyłączona, jeśli w odpowiednim czasie rozpoczęły postępowanie restrukturyzacyjne. Mówimy tu o odpowiedzialności za:

1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Do skutecznego pozbycia się odpowiedzialności dojdzie, jeżeli w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego dojdzie do zatwierdzenia układu.

Część rozwiązań przewidzianych w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stanowi implementację rekomendacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), którą kraje członkowskie są zobowiązane implementować do swoich porządków prawnych w większej części w zakresie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania do 17.07.2021 r.

W związku z tym, przedsiębiorco nie powinieneś się martwić, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przestanie obowiązywać z dniem 30 czerwca 2021r.

Magdalena Osińska-Wilińska – prawnik, mediator i mediator sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, wspólnik w adwokackiej spółce WILIŃSKI LEGAL z siedzibą w Warszawie, Dyrektor Departamentu Prawa Spółek, Negocjacji i Mediacji WILIŃSKI LEGAL, Prezes Fundacji White-Red i Europejskiego Instytutu Praw Człowieka, Procesualistyki i Karnistyki, absolwentka studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu prawnego przy Rzeczniku Praw Doktoranta, członek rady fundacji Korpus Kadetów RP, Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie.
Źródło: Wprost
 0

Czytaj także