Prof. Elżbieta Mączyńska

Prof. Elżbieta Mączyńska
Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca SGH
6