Po świętach pakiet Szejnfelda

Po świętach pakiet Szejnfelda

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tuż po świętach PO ma ogłosić pakiet Szejnfelda (posła PO), zapowiada "Puls Biznesu", który pisze, że będzie to odpowiedź na rządowy pakiet Kluski.

Przedstawimy projekty nowelizacji co najmniej kilku ustaw istotnych dla przedsiębiorców. Zaproponujemy naprawę najbardziej złych i niekorzystnych dla gospodarki regulacji. Także w ustawie o swobodzie gospodarczej. Pakiet będzie firmowany moim nazwiskiem, mówi Adam Szejnfeld, wiceszef sejmowej komisji gospodarki.

Pos. Szejnfeld poinformował "Puls Biznesu", że jego pakiet ma liczyć kilkanaście aktów prawnych. W pierwszym etapie obejmie naprawę ustaw m.in.: o swobodzie gospodarczej, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności karnej firm, prawo dewizowe, kodeks karny. PO chce m.in. rozszerzyć zakres wiążących interpretacji podatkowych oraz skuteczniej niż pakiet Kluski, ograniczyć kontrolowanie firm.

Czy pakiet Szejnfelda będzie konkurował z pakietem Kluski? - Na pewno będzie testem dla rządu. Jego stosunek do tych propozycji pokaże prawdziwe intencje rządzących wobec gospodarki. Najlepiej byłoby, gdyby rząd połączył siły z opozycją w celu wypracowania optymalnych regulacji naprawdę zwiększających swobodę gospodarczą. Tego oczekują polscy przedsiębiorcy, powiedziała gazecie Małgorzata Krzysztoszek, ekspert PKPP Lewiatan.
 0

Czytaj także