Zmiana na czele Redemptorystów

Zmiana na czele Redemptorystów

Dodano:   /  Zmieniono: 
O. Tadeusz Rydzyk ma nowego przełożonego. Ryszarda Bożka, zdystansowanego do Radia Maryja, dowiedziała się "Rzeczpospolita".
Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że wygrał on znaczną większością głosów rywalizację z dotychczasowym prowincjałem o. Zdzisławem Klafką, który pełnił tę funkcję przez 6 lat, a więc dwie kadencje.

44-letni o. Bożek jest doktorem teologii, wykładowcą liturgiki w Seminarium Zgromadzenia Redemptorystów w Tuchowie. Jego wybór - twierdzą rozmówcy "Rzeczpospolitej" - to zmiana jakościowa, nowy kierunek myślenia. O nowym prowincjale mówią: spokojny, zrównoważony, kompromisowy. Ma dystans do działalności Radia Maryja.

O. Bożek pytany przez "Rzeczpospolitą" o rozgłośnię o. Rydzyka, powiedział, że Radio Maryja nie zagraża jedności Kościoła. Przyznał jednak, że wprowadzenie w życie zaleceń episkopatu wobec radia idzie z oporami "ale jest realizowane" i takie też były oświadczenia zespołu do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja. Prowincjał zadeklarował gotowość do współpracy z zespołem i episkopatem i podkreślił, że redemptoryści są posłuszni nauczaniu Kościoła i episkopatu.

Nowy prowincjał redemptorystów jest zdecydowanym przeciwnikiem angażowania się Kościoła w politykę. - Wiązanie się Kościoła z jakąkolwiek partią polityczną, to jego przegrana, to koniec Kościoła ewangelicznego. A tylko Kościół ewangeliczny jest zdolny poddawać krytyce życie społeczne, powiedział o. Bożek.