Więcej na indywidualną emeryturę

Więcej na indywidualną emeryturę

Dodano:   /  Zmieniono: 1
By zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania, rząd zamierza zmniejszyć limit wpłat na indywidualne konta emerytalne - pisze "Gazeta Prawna".

Przygotowany przez resort pracy i przesłany do konsultacji projekt proponuje, by od stycznia 2009 na IKE można było rocznie wpłacić ponad 9,5 tys. zł - dotychczas roczny limit wynosi nieco ponad 4 tys. zł.

Projekt zakłada też elastyczniejsze zasady zwrotu i wypłaty pieniędzy z IKE - oszczędzający na IKE będą mogli wypłacić część zgromadzonych pieniędzy bez konieczności rozwiązania umowy. Jednak w przytoczonej przez "GP" opinii ekspertów, by więcej osób oszczędzało na indywidualnych kontach emerytalnych i w pracowniczych programach emerytalnych, konieczne są ulgi podatkowe i akcja medialna zachęcająca do odkładania pieniędzy w trzecim filarze.
 1

Czytaj także