Francja uznaje swój współudział w deportacji Żydów

Francja uznaje swój współudział w deportacji Żydów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Francuska Rada Państwa, najwyższy organ sądu administracyjnego we Francji, uznała współodpowiedzialność Francji za deportacje Żydów w czasie II wojny światowej, zaznaczając jednocześnie, że od tego czasu Francuzi zrekompensowali już większość wyrządzonych krzywd, pisze „Le Figaro”.
Informacje o udziale Francuzów w deportacjach Żydów za rządów Vichy nie są nowością. Od dłuższego czasu we Francji pojawiały się komentarze na ten temat. Tym razem jednak, uroczyste oświadczenie Rady Państwa ma wartość historyczną, ponieważ zostanie ono oficjalnie zapisane w Dzienniku Urzędowym.

Rada Państwa obarcza Francję odpowiedzialnością za aresztowania, internowania, wysyłanie więźniów do obozów przejściowych, które były pierwszym etapem deportacji do obozów zagłady.

Najwyższe sądownictwo administracyjne uznało, że Francja ponosi winę za udział w deportacjach, ponieważ jej antysemickie działania podczas II wojny światowej nie były wynikiem bezpośredniego przymusu niemieckiego okupanta.

„Jestem tą decyzją usatysfakcjonowany" – oświadczył Serge Klarsfeld, przewodniczący stowarzyszenia Synów i Córek Żydów Deportowanych z Francji i wiceprzewodniczący Fundacji na rzecz Pamięci o Shoah. „Francja stanęła na czele państw, które potrafią rozliczyć się ze swoją przeszłością”.

Rada Państwa oznajmiła jednocześnie, że większość krzywd została w miarę możliwości zrekompensowana. Wynagradzanie szkód odbywało się zgodnie z poszanowaniem praw gwarantowanych przez Konwencję europejską i z zachowaniem fundamentalnych praw człowieka.

es

 0

Czytaj także