Magister z IPN szkaluje Wałęsę

Magister z IPN szkaluje Wałęsę

Dodano:   /  Zmieniono: 18
Paweł Zyzak, 24-letni historyk z krakowskiego IPN-u, napisał w książce "Lech Wałęsa. Idea i historia", że przywódca "S" był agentem SB i miał nieślubne dziecko - pisze "Gazeta Wyborcza".

Książka Pawła Zyzaka oparta jest na jego obronionej w ub.r. pracy magisterskiej, której promotorem na Uniwersytecie Jagiellońskim był prof. Andrzej Nowak - redaktor naczelny prawicowego krakowskiego miesięcznika "Arcana".

Zyzak zajmuje się rzekomym nieślubnym synem Wałęsy, który miał się urodzić w 1963 r. w miejscowości Łochocina. Informacje są oparte na wywiadach, jakie miał przeprowadzić w rodzinnych stronach b. prezydenta. W książce nie podaje jednak nazwisk swoich rozmówców. Książka zawiera też wiele sugestii, że Wałęsa współpracował z SB, a już od lat 60. chciał się układać z komunistycznymi władzami PRL.

Ma o tym świadczyć m.in. jego przynależność do Związku Młodzieży Wiejskiej, a także dobra opinia o nim oficerów w wojsku.

Historycy z UJ krytykują książkę Zyzaka. - Jeżeli ktoś przedstawia jakieś zdarzenia, nie powołując się na potwierdzone źródła, lecz jedynie na anonimy niepodlegające weryfikacji, to dla mnie jest to rzecz na śmietnik - uważa prof. Andrzej Romanowski.
 18

Czytaj także