Jakie organizacje śledził UOP

Jakie organizacje śledził UOP

Dodano:   /  Zmieniono: 
UOP inwigilował skrajną prawicę, lewicę i Samoobronę. A także ekipę Macierewicza po upadku rządu Olszewskiego - pisze "Gazeta Wyborcza" w tekście "Jakie organizacje śledził UOP". W ujawnionych aktach śledztwa przeciwko płk. Janowi Lesiakowi znajduje się pełny wykaz organizacji, które w pierwszej połowie lat 90. UOP rozpracowywał, uważając, że mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Wykaz znajduje się dokumencie z 1998 r., który podpisał ówczesny szef UOP Zbigniew Nowek, odpowiadając prokuraturze na pytanie, jakie organizacje polityczne znajdowały się w zainteresowaniu UOP - informuje "GW". W latach 1991-93 kontrolą operacyjną służby specjalne objęły Samoobronę i organizacje narodowców: Polską Wspólnotę Narodową - Polskie Stronnictwo Narodowe Bolesława Tejkowskiego oraz Legion Polski Janusza Bryczkowskiego. Z organizacji lewicowych w zainteresowaniu służb pozostawał Związek Komunistów Polskich "Proletariat" oraz grupy anarchistów, które planowały działania terrorystyczne wobec placówek dyplomatycznych Izraela. Dokument wymienia też listę związanych ze światem polityki osób objętych różnymi formami inwigilacji. Po upadku rządu Olszewskiego w czerwcu 1992 r. "objęto kontrolą operacyjną" m.in. Antoniego Macierewicza, b. szefa MSW, Piotra Naimskiego, b. szefa UOP, Piotra Woyciechowskiego, który przygotowywał "listę Macierewicza", oraz czworo jego współpracowników z Wydziału Studiów MSW. Jako powód UOP wskazał, że "istniało podejrzenie, że niezgodnie z prawem mogą wykorzystywać tajemnicę państwową". Wśród osób objętych kontrolą operacyjną w pierwszej połowie lat 90. dokument UOP wymienia dziewięć nazwisk działaczy lewicy. Wśród nich Mieczysława Rakowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera, Wiesława Huszczę i Tadeusza Iwińskiego. Politycy ci występowali w śledztwie w sprawie moskiewskiej pożyczki, czyli pieniędzy, które radzieccy komuniści przekazali poza oficjalnym obiegiem upadającej PZPR.
 0

Czytaj także