Są wytyczne dla pielgrzymek. Maksymalnie 300 uczestników, ale jest „furtka”

Są wytyczne dla pielgrzymek. Maksymalnie 300 uczestników, ale jest „furtka”

Pielgrzymki na Jasnej Górze, zdjęcie ilustracyjne
Pielgrzymki na Jasnej Górze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / MICHAL STAWOWIAK / FOKUSMEDIA.COM.PL
W pielgrzymkach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 300 pątników – wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W rekomendacjach jest jednak ważne zastrzeżenie – do ogólnej puli nie będą wliczały się osoby w pełni zaszczepione.

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas epidemii COVID-19. Zgodnie z nimi 300 to maksymalna liczba pątników w pielgrzymce, nie licząc osób w pełni zaszczepionych.

W komunikacie zaznaczono, że przez okres obowiązywania stanu epidemii zalecane jest zapewnienie higienicznych warunków pielgrzymki, procedur ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa i sposobu postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pątników.

Podkreślono, że w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, niemieszkające z osobą w izolacji w warunkach domowych i takie, które nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed pielgrzymką.

GIS nie rekomenduje wykonywania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przez osoby chcące wziąć uczestniczyć w pielgrzymce. Maksymalna liczba pątników w pielgrzymce ma wynosić 300 osób. Nie wlicza się w to osób w pełni zaszczepionych.

Obowiązki organizatora pielgrzymki

Organizator pielgrzymki powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego informacje o dacie, liczbie uczestników i o trasie pielgrzymki nie później niż na 30 dni przed planowanym wymarszem. GIS zaleca też, aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości się nie mieszały.

Mówiąc o zakwaterowaniu, zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. „Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin” – podał GIS.

Zaznaczył również, że należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne uczestnikom pielgrzymki.

Pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych – czytamy.

Wspomniano także o wyłożonych jednorazowymi workami koszach na odpady.

Mobilne punkty medyczne w razie wystąpienia COVID-19

„Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem” – podano w wytycznych.

Zaznaczono, że „personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 10 dni przed wyruszeniem pielgrzymki”.

Zwrócono uwagę, że organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestnika. Aby ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa pielgrzymi powinni mieć środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk, a także do mycia i dezynfekcji powierzchni. Jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas organizator pielgrzymki musi je zapewnić.

„Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – podał GIS.

Pielgrzymka z termometrem

Zalecił, aby każdemu pielgrzymowi przynajmniej raz dziennie mierzyć temperaturę. „Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna” – podano.

Pielgrzymów należy także zapoznać z wytycznymi w sprawie postępowania podczas epidemii. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości od rozmówców i współpielgrzymujących i przypomniano, że należy unikać powitania przez podawanie ręki. „Rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi” – podano.

Posiłki w trakcie pielgrzymki

Omawiając kwestie posiłków, zaznaczono, że „powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach lub w naczyniach jednorazowych”.

„Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60℃. a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego” – podano.

Zaznaczono, że w razie potwierdzenia przypadku zakażenia „wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej”.

„Jeśli przewidywane jest sprawowanie mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegać dystansu społecznego i obowiązujących limitów uczestników mszy św. w kościołach, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa” – przypomniał GIS.

W ocenie GIS „można uznać za dopuszczalne przebywanie pielgrzymki na terenie szkoły, w przypadku gdy dzieci już nie uczęszczają do placówki i nie będą w tym czasie obecne na jej terenie”. „Konieczne jest jednak zapewnienie dokładnego sprzątania oraz dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, w których przebywali pielgrzymi” – wskazano w wytycznych.

Autor: Magdalena Gronek

Czytaj też:
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: rząd chce zamykać szpitale tymczasowe

Źródło: PAP
 0

Czytaj także