UNHCR alarmuje: Uchodźców jest obecnie więcej, niż po II wojnie światowej

UNHCR alarmuje: Uchodźców jest obecnie więcej, niż po II wojnie światowej

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Obóz dla uchodźców w Syrii
Obóz dla uchodźców w Syrii / Źródło: Flickr / European Parliament
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców poinformowało, że liczba osób, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania jest najwyższa w historii i przewyższa nawet powojenną falę przesiedleń i uchodźstwa.

Na koniec 2015 roku całkowita liczba uchodźców osiągnęła 65,3 mln osób. Oznacza to, że 1 ze 113 osób żyjących na Ziemi była zmuszona zmienić swoje miejsce zamieszkania. W porównaniu do poprzedniego roku zanotowano wzrost liczny migrantów o 5,8 mln. Z raportu UNHCR wynika, że osoby stanowiące nieco mniej niż 1 proc. populacji "poszukują azylu, zostały wewnętrznie przesiedlone albo są uchodźcami".

Eksperci zwracają uwagę na trzy główne przyczyny, które spowodowały wzrost liczby wymuszonych przesiedleń ludności. Wśród nich wymieniają sytuacje długoterminowe, takie jak konflikt w Afganistanie, nowe lub na nowo rozniecone konflikty - te mają miejsce w Syrii i Sudanie Południowym i występują ze wzmożoną częstotliwością. Kolejnym problemem jest wolniejsze tempo znajdowania rozwiązań problemów osób zmuszonych do migracji wewnętrznej oraz uchodźców.

Z raportu wynika, że pod koniec 2015 roku łącznie 21,3 mln uchodźców znalazło schronienie w innym kraju. 40,8 mln to uchodźcy wewnętrzni. Kolejne 3,2 mln osób przebywa za granicą i czeka aż rozpatrzone zostaną ich wnioski o azyl. Najwięcej uchodźców pochodzi z trzech krajów. Z Syrii - 4,9 mln osób, Afganistanu - 2,7 mln osób oraz Somalii - 1,1 mln osób. Niemal 100 tys. wniosków o azyl dotyczyło dzieci - sierot lub pozostawionych bez opieki. Wśród nich największą grupę stanowią uciekinierzy z Afganistanu, Erytrei, Syrii i Somalii.

Światowy Dzień Uchodźcy

Raport wydany został w poniedziałek, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku dla upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie.

twitter

Źródło: CNN, UNHCR
 10

Czytaj także