Polak dowódcą Joint Warfare Centre NATO. Kim jest gen. Reudowicz?

Polak dowódcą Joint Warfare Centre NATO. Kim jest gen. Reudowicz?

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Generałowie Reudowicz i Wolski
Generałowie Reudowicz i Wolski / Źródło: dgrsz.mon.gov.pl
Andrzej Reudowicz Andrzej Reudowicz został dowódcą Joint Warfare Centre. Jednostka odpowiada za "planowanie i prowadzenie ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym".

21 lipca 2016 roku w Stavanger w Norwegii oficjalnie mianowano gen. Andrzeja Reuowicza dowódcą natowskiego Joint Warfare Centre.

Ceremonia przekazania obowiązków odbyła się w obecności aktualnego dowódcy ACT (Allied Command Transformation) z Norfolk, francuskiego generała sił powietrznych Denisa Merciera. On podkreślał jak ważną role w strukturze Sojuszu Północnoatlantyckiego zajmuje Centrum w Stavenger. Wspomniał o istotnym wkładzie w zachodzące wewnątrz sojuszu zmiany czy szkolenie wojsk NATO.

W uroczystości w Stavanger wziął udział także dyrektor Departamentu Nadzoru nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg.  Jarosław Kraszewski oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic.

"Otwarte umysły"

Podczas uroczystego przekazania sztandaru nowy dowódca Joint Warfare Centre wygłosił krótkie przemówienie. - Wraz z szybko zmieniającą się sytuacją polityczną i militarną powinniśmy być bardziej elastyczni, szybciej adaptować się i mieć otwarty umysły - przemawiał na uroczystości gen. Reudowicz. Polski dowódca na tym stanowisku zastąpi niemieckiego generała Reinharda Wolskiego, który swoją funkcję sprawował od 24 września 2014 roku.

Komplementów Polakowi nie szczędzą jego poprzedni dowódcy. – Generał Reudowicz to oficer kompletny, bardzo doświadczony i świetnie wykształcony. To najlepszy polski „towar eksportowy”. Na jego obecności tracą siły zbrojne, ale dużo zyskuje NATO – mówił Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różalski. Generał broni Wojska Polskiego dużą wagę przykładał także do międzynarodowego doświadczenia Reudowicza.

Gen. Andrzej Reudowicz w swojej karierze współpracował już między innymi z niemieckimi żołnierzami podczas służby w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz z Amerykanami, gdy dowodził 8. zmianą Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie w latach 2010 i 2011.

Kariera generała Reudowicza

Generał brygady Andrzej Reudowicz urodził się 19 listopada 1961 r. w Piszu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1984 r.). oraz wielu kursów i szkoleń, m.in. studiów wyższych i podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (1994, 2008), oraz kursu International Capstone Course (Rzym, 2013).

Podczas dotychczasowej służby wojskowej generał Reudowicz był m.in. zastępcą dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej (2002-2004), głównym specjalistą, a następnie szefem Zarządu Operacji Lądowych G-3 w Dowództwie Wojsk Lądowych (2005-2006), dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej (2008-2011), szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2011-2013), szefem grupy projektowej w Zespole do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP (2013) oraz szefem Zespołu w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2013).

W kwietniu 2014 r. został szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych DG RSZ. Generał brygady Andrzej Reudowicz dowodził również VIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (2010-2011 r.).

Joint Warface Centre

Joint Warfare Centre jest jednostką międzynarodową o charakterze połączonym, czyli zajmującym się zarówno działaniami na lądzie, w powietrzu i na morzu. Liczy około 250 żołnierzy i cywilnych pracowników z 16 krajów NATO i PfP. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym. Ponadto wspiera rozwój doktryn oraz proces wykorzystywania doświadczeń tzw. lessons learned wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. JWC powstało 23 października 2003 roku i podlega bezpośrednio pod Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji ACT (Allied Command Transformation).

Źródło: dgrsz.mon.gov.pl
 9

Czytaj także