Ławrow: Rosja jest gotowa do dyskusji o stopniowym zmniejszaniu arsenału jądrowego

Ławrow: Rosja jest gotowa do dyskusji o stopniowym zmniejszaniu arsenału jądrowego

Sergiej Ławrow (fot. By Sebastian Zwez [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)
– Nie nadszedł jeszcze czas, by w pełni odstąpić od broni jądrowej – oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow

– W ostatnich czasach wzmogły się naciski na mocarstwa jądrowe, by te odstąpiły od swojego potencjału jądrowego. W sposób absolutny jasnym jest, że czas na to jeszcze nie nadszedł – stwierdził Ławrow podczas wykładu w Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego sił zbrojnych Rosji. Podkreślił też, że na ten moment możliwość dalszej redukcji arsenału jądrowego w dwustronnych stosunkach Rosji i Stanów Zjednoczonych wyczerpała się.

Siergiej Ławrow wskazał jednak, że Rosja nie zamyka się całkowicie na temat ograniczania jej zasobu jądrowego. – Jesteśmy gotowi do dyskusji o możliwości dalszego stopniowego zmniejszania potencjału atomowego, ale tylko z uwzględnieniem wszystkich czynników, determinujących strategiczną stabilność, a nie tylko ilość strategicznych zbrojeń ofensywnych – powiedział. Podkreślił też, że Rosja jest gotowa do dyskusji, jeżeli tej sprawie zostanie nadany odpowiedni międzynarodowy charakter.

Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji pełna likwidacja arsenałów jądrowych nie stanowi jednak rozwiązania problemów, a obecnie nie nastąpiła jeszcze pora, by wprowadzić całkowity zakaz jej posiadania.

Źródło: mid.ru
 10

Czytaj także