Orban ostro o Niemcach: Zostawcie nas w spokoju i przestańcie mówić, co mamy robić

Orban ostro o Niemcach: Zostawcie nas w spokoju i przestańcie mówić, co mamy robić

Viktor Orban
Viktor Orban / Źródło: Newspix.pl / fot. Konrad Koczywas/FOTONEWS
Premier Viktor Orban nie zgadza się z decyzją Komisji Europejskiej, która wszczęła postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom oraz Czechom. Chodzi o sprawę relokacji uchodźców.

Premier Węgier stwierdził, iż Niemcy całkowicie bezzasadnie krytykują jego kraj. – Odkąd sięgam pamięcią, nie mogę sobie przypomnieć, żebyśmy my, Węgrzy kiedykolwiek chcieli mówić Niemcom, co mają robić – tłumaczył. Viktor Orban podkreślił, że „Węgry zawsze starały się okazywać respekt wobec Niemiec i dlatego też w imieniu swojego kraju zwraca się z prośbą do niemieckich polityków, aby zostawili Węgry w spokoju, przestały mówić, co Węgry mają robić i nie mieszały kraju w kampanię wyborczą przed wyborami do parlamentu”. Szef węgierskiego rządu dodał również, że zdecydowana większość obywateli jego kraju jest przeciwna zarówno przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu, jak i nadmiernemu mieszaniu się Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy kraju. UE to dobrowolny związek państw. Węgry nie są w żadnym wypadku antyeuropejskie, wręcz przeciwnie, to właśnie nasz kraj broni obowiązujących traktatów, które zakładają podział kompetencji pomiędzy Brukselę i państwa członkowskie – zaznaczył.

KE wszczyna postępowanie przeciwko Polsce, Czechom oraz Węgrom

Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. Uchybienie polega na niewywiązaniu się z obowiązków związanych z relokacją z Włoch i Grecji osób wymagających ochrony międzynarodowej, czyli przenoszeniem uchodźców w ramach UE. Decyzjami Rady nałożono na państwa członkowskie obowiązek zgłaszania co trzy miesiące dostępnych miejsc do celów relokacji, co ma zagwarantować odpowiednie tempo i uporządkowany przebieg procedury. Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu rozpoczęcia relokacji, natomiast Polska nie dokonała żadnej relokacji ani nie zadeklarowała miejsc od grudnia 2015 r. Z kolei Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 r. i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań.

W opublikowanym 16 maja sprawozdaniu w sprawie relokacji i przesiedleń Komisja zapowiedziała, że te państwa członkowskie, które nie dokonały żadnej relokacji lub nie zobowiązały się do tego kroku przez prawie rok, naruszając swoje obowiązki prawne, muszą niezwłocznie (tzn. w ciągu miesiąca) rozpocząć proces relokacji. Ponieważ mimo upływu tego terminu Polska, Czechy i Węgry nie podjęły żadnych działań w tym kierunku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowaniu do tych trzech państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia.

Wezwanie do usunięcia uchybienia to pierwszy oficjalny wniosek o udzielenie informacji oraz pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze Polski, Czech i Węgier mają teraz jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. W przypadku braku odpowiedzi lub jeżeli uwagi przedstawione w odpowiedzi nie zostaną uznane za satysfakcjonujące, KE może postanowić o przejściu do następnego etapu postępowania, który polega na przesłaniu państwom członkowskim tzw. uzasadnionej opinii. Komisja może następnie podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj także

 7
 •  
  Widzisz Wiktor,jakby się nie obrócić to d.pa z tyłu,jak było głosowanie to poparłeś kandytaturę jego wysokości czyli dałeś sygnał że Węgry będą spolegliwe,teraz jęczysz żeby dali wam spokój,wysyłasz sprzeczne sygnały chłopie.Poczekaj niechno się mąż pierwszej babci rozkręci wtedy to dopiero będzie zabawa,taka w "dwa ognie" albo "zbijaka, już wkrótce.
  • Donald Tusk jako "krul" Europy reprezentuje interesy Niemiec i to przez nich został namaszczony na to stanowisko!
   Uchodźcy (czyt. migranci ekonomiczni) to problem Niemiec, a nie Polski, Czech czy Węgier. Niemcy niech za nich płacą i osiedlają ich u siebie jak ich rząd ich tak gorliwie zapraszał!
   • Zgadza się - Niemcy najbardziej boją się utraty wpływów w europie środkowej..... oddali się odebranie "ziem odzyskanych".... najwyższy czas realizować międzymorze... tego boją się najbardziej.... stracą hegemonię a z armią islamistów już niczego nie zrobią....
    •  
     święte słowa orbana teraz czekamy na takie same premier szydło
     • szukam filmu "Tonight a city" w wersji angielskiej żeby wysłać panu Orbanowi...