Odczytano zwój znad Morza Martwego. Znaleziono go w połowie XX wieku

Odczytano zwój znad Morza Martwego. Znaleziono go w połowie XX wieku

Fragmenty rękopisów z Qumran
Fragmenty rękopisów z Qumran Źródło:Wikimedia Commons / Pufacz
Badaczom w Izraelu udało się odczytać jeden z ostatnich, tajemniczych fragmentów tzw. rękopisów z Qumran, zwanych również „zwojami znad Morza Martwego”. Były one znajdowane w latach 1947-1956 i znajdują się wśród nich najstarsze kopie tekstów biblijnych Starego Testamentu.

W Izraelu przez rok próbowano odczytać sześć połączonych ze sobą małych fragmentów jednego z tekstów. Informacje zawarte w rękopisie opowiadają o świętach obchodzonych przez jedno z żydowskich stronnictw religijnych, zwane Esseńczykami. Dzięki pracy naukowców udało się ustalić, że grupa ta świętowała festiwale „pszenicy”, „wina” oraz „oliwy”. Wszystkie trzy były ściśle powiązane z rolniczym świętem Szawuot, zwanym także „Świętem Tygodni” lub „Świętem Zbiorów”. Odkrycia dokonali dr Eshbal Ratzon oraz prof Jonathan Ben-Dov z izraelskiego Uniwersytetu Hajfy.

Naukowcy odkryli także nazwę festiwalu obchodzonego cztery razy, pomiędzy kolejnymi porami roku. Był on określany jako „Tekufah”, co w dzisiejszym języku hebrajskim oznacza „okres”. Jak informują badacze, w odcyfrowaniu rękopisów pomogły im komentarze napisane przed wiekami na marginesach przez skrybę. – Notatki pomogły mi odkryć tajemnicę zwojów i poukładać razem wszystkie elementy – powiedział dr Ratzon gazecie „Haaretz”.

Bezcenne rękopisy z Qumran były znajdowane w latach 1947-1956, w 11 grotach niedaleko ruin Qumran, na terytorium jednostki administracyjnej Zachodniego Brzegu. Datowane są na okres od II wieku p.n.e. do I wieku n.e. Teksty powstały najprawdopodobniej wewnątrz organizacji religijnej Esseńczyków i zdradzają wiele szczegółów dotyczących ich wspólnoty. W jaskiniach znaleziono w sumie 900 rękopisów, w tym 233 manuskrypty religijne. Uważane są one za najstarsze spisane kopie Starego Testamentu. Wśród tekstów najliczniejsze były Psalmy, Księga Powtórzonego Prawa oraz Księga Izajasza. Były one spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.

Źródło: haaretz.com