Andrzej Duda przemawiał na forum ONZ. „Priorytet w skali całego świata”

Andrzej Duda przemawiał na forum ONZ. „Priorytet w skali całego świata”

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:PAP / Radek Pietruszka
– Członkowie Inicjatywy Trójmorza należą do najszybciej rozwijających się w UE. Jesteśmy motorem europejskiej gospodarki i doskonałą lokalizacją dla inwestycji w obecnych niestabilnych czasach – powiedział Andrzej Duda w siedzibie ONZ. Prezydent wskazał także „powszechny priorytet”.

Andrzej Duda wygłosił przemówienie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach sesji, która skupiała się na tematyce infrastruktury, ale także szerszym kontekście tego zagadnienia, czyli zapewnianiu bezpieczeństwa i płaszczyzny do rozwoju. Prezydent na wstępie zaznaczył, że świat stoi w obliczu wielu globalnych kryzysów, które mają znaczący wpływ na systemy infrastruktury.

Andrzej Duda w siedzibie ONZ. „Celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie”

Nawiązał do doświadczeń związanych z pandemią COVID-19, wojnami, zmianami klimatycznymi i klęskami żywiołowymi, które wywołują zaburzenia w łańcuchach dostaw, blokady szlaków transportowych, wpływają na brak bezpieczeństwa energetycznego i ograniczoną dostępność bezpiecznych usług telekomunikacji, a to wszystko oddziałuje na społeczeństwa i gospodarki.

– Jestem głęboko przekonany, że wielu z tych wyzwań można stawić czoła i je ograniczyć poprzez budowanie sieci regionalnych połączeń infrastrukturalnych. Jest to kluczowy instrument budowania odporności, co jest zadaniem o znaczeniu kluczowym dla zapewnienia globalnego rozwoju. Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie – podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda o „czytelnym sygnale”. „Priorytet w skali całego świata”

Prezydent wyraził dumę, że Polska zainicjowała i prowadziła negocjacje w sprawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne powiązania infrastrukturalne”. – Ta ponadregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była wspólnie promowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszystkie regiony. Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w drodze konsensusu, legła u podstaw naszego dzisiejszego spotkania – stwierdził Andrzej Duda.

– Rezolucja wysyła do całego systemu ONZ i sektora prywatnego bardzo czytelny sygnał, że inwestowanie w niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę wysokiej jakości jest powszechnym priorytetem w skali całego świata. Co ważniejsze, świadczy o naszym głębokim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami Globalnego Południa – dodał.

Prezydent o Inicjatywie Trójmorza. „Jesteśmy motorem europejskiej gospodarki”

W dalszej części wystąpienia Andrzej Duda podkreślił znaczenie Inicjatywy Trójmorza, która „stała się podstawową platformą dla regionalnych wysiłków mających na celu zwiększenie sieci połączeń w naszej części Europy”. – Nasze wspólne działania przyczyniły się do bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej, głównie poprzez różne projekty infrastrukturalne i poprawę połączeń regionalnych. Członkowie Inicjatywy Trójmorza należą do najszybciej rozwijających się w UE. Jesteśmy motorem europejskiej gospodarki i doskonałą lokalizacją dla inwestycji w obecnych niestabilnych czasach – stwierdził.

Prezydent Polski podkreślił również, że to Europa Środkowo-Wschodnia została w sposób szczególny dotknięta konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę. – To właśnie infrastruktura Trójmorza umożliwiła nam odejście od rosyjskich źródeł energii. Zwiększona ilość powiązań regionalnych pomogła nam uniknąć najgorszych konsekwencji tej wojny – podsumował Andrzej Duda.

Czytaj też:
Ociekające złotem zdjęcie Dudy i Trumpa. Sikorskiemu wystarczyło jedno zdanie
Czytaj też:
Nawalna udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci męża. „To nie jest wojna Rosjan”

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl / prezydent.pl