Polskie przewodnictwo służy walce z narkotykami

Polskie przewodnictwo służy walce z narkotykami

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Tzw. Grupa Pompidou, organizacja działająca na rzecz walki z handlem narkotykami w ramach Rady Europy, pozytywnie ocenia dwa lata polskiej prezydencji.

"Podstawowym osiągnięciem polskiej prezydencji jest ustanowienie współpracy organizacji europejskich i międzynarodowych zajmujących się walką z handlem narkotykami i narkomanią" - powiedział w środę na specjalnej konferencji wiceminister zdrowia Adam Fronczak.

Dyrektor krajowego biura ds. przeciwdziałania narkomanii Piotr Jabłoński przypomniał, że "za czasów polskiej prezydencji rozwinęła się współpraca z państwami Afryki Północnej i poszerzenie polityki sąsiedzkiej, dzięki której Ukraina znalazła się w gronie beneficjentów działalności wspomagającej Grupy Pompidou".

Przedstawiciel rządu Francji do spraw polityki antynarkotykowej Etienne Apaire podkreślał, że "problemy związane z handlem narkotykami spędzają sen z powiek decydentom i ekspertom ze wszystkich państw Unii". Zauważył, że "w ostatnim czasie południe Europy zalewa fala kokainy, której spożywanie gwałtownie rośnie. Mamy też nadprodukcję heroiny w związku z doskonałymi zbiorami w Afganistanie".

"Dlatego niezbędne są spotkania pozwalające ustalić wspólne działania na przyszłość" - stwierdził Apaire.

Przedstawicielka rządu Niemiec Sabine Batzing wskazywała na prowadzone przez Grupę Pompidou w szkołach badania spożycia środków odurzających wśród dzieci i młodzieży. "Konieczne jest opracowywanie coraz doskonalszych wspólnych w Unii metod walki z narkomanią, szczególnie ze względu rosnącą liczbę zadań stojących przed Grupą i stosunkowo szczupłe środki finansowe na ich realizację" - powiedziała Batzig.

Międzyrządowa Grupa ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami (tzw. Grupa Pompidou) powstała w 1971 r., a od 1980 r. działa w ramach Rady Europy. W jej skład wchodzi 35 państw europejskich. Do głównych zadań Grupy Pompidou należy: m.in. sprzyjanie tworzeniu forum dyskusyjnego dla decydentów politycznych oraz profesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem i badaniem problemu narkotyków i narkomanii oraz promowanie tworzenia kompleksowych strategii. Polska przystąpiła do Grupy Pompidou w 1991 r.

pap, keb
 1

Czytaj także