BTSK odcięte od pieniędzy

BTSK odcięte od pieniędzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce (BTSK) zaskoczone jest tym, że do lipca 2009 roku obowiązuje 3-letni zakaz udzielania mu dotacji z MSWiA. Było przekonane, że kara z końcem roku przestała obowiązywać.

Resort informuje tymczasem, że kara nałożona na organizację, a związana z nieprawidłowym wydatkowaniem części dotacji, obowiązuje jeszcze do lipca tego roku.

BTSK to ważny animator życia kulturalnego mniejszości białoruskiej w Polsce. Działają przy nim zespoły artystyczne. Organizacja ma w programie festiwale piosenki, prezentacje obrzędowe i ludowe festyny.

W 2006 roku, w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem części dotacji przekazanej przez MSWiA (chodziło o niespełna 6 tys. zł), stowarzyszenie zostało ukarane 3-letnim pozbawieniem finansowania jej przedsięwzięć z tego źródła - dysponenta dotacji do przedsięwzięć mniejszości narodowych.

Jak poinformował PAP przewodniczący BTSK, Jan Syczewski, choć decyzja została podjęta w lipcu 2006 roku, organizacji cofnięto dotacje na imprezy od początku tamtego roku. "Byliśmy więc przekonani, że w tej sytuacji kara obowiązuje w całym roku 2006, 2007 i 2008" - zaznaczył Syczewski. Dlatego we wrześniu ubiegłego roku organizacja złożyła wnioski o dofinansowanie, licząc na tegoroczne dotacje.

Przewodniczący BTSK powiedział, że telefonicznie dopytywał się o los wniosków i - jak podkreślił - miał ustne zapewnienie dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, że wszystko jest na dobrej drodze.

Tymczasem w ostatni piątek, tuż przed pierwszą z dużych tegorocznych imprez, dowiedział się jednak, że w związku z finansowym przewinieniem z połowy 2006 roku, kara wciąż obowiązuje.

Syczewski uważa, że w tej sytuacji organizacja w praktyce została pozbawiona dofinansowania aż na cztery lata. Dodał, że gdyby BTSK zostało - po złożeniu swoich wniosków - poinformowane, że kara jeszcze obowiązuje, po dotacje mogłoby wystąpić np. Towarzystwo Kultury Białoruskiej. Powstało ono w październiku 2006 roku i przejęło organizowanie części imprez BTSK.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka MSWiA, Wioletta Paprocka, powołując się na zapisy ustawy o finansach publicznych, okres wstrzymania dotacji BTSK kończy się po upływie 3 lat, licząc od daty dokonania zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych pieniędzy, co miało miejsce 10 lipca 2006 roku.

Kara obowiązuje więc do 10 lipca 2009 roku. Pytana o brak dofinansowania przedsięwzięć BTSK także w pierwszej połowie 2006 roku, Paprocka wyjaśniła, że co prawda najpierw wnioski zostały zaakceptowane, ale gdy pojawiły się wątpliwości dotyczące wykorzystania dotacji, decyzje wstrzymano.

Odnosząc się do zarzutów BTSK, że organizacja nie była informowana, iż kara obowiązuje do lipca tego roku, oświadczyła, że w piśmie z 18 lipca 2006 roku przewodniczący BTSK został o tym poinformowany.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, to najstarsza organizacja mniejszości białoruskiej w Polsce; w PRL była jedyną organizacją tej mniejszości - obecnie jest ich kilkanaście.

Nie ma dokładnych danych na temat liczebności mniejszości białoruskiej w Polsce. Według wyników ostatniego spisu powszechnego, osób tej narodowości jest w Polsce ok. 50 tys., ale liderzy organizacji białoruskich kwestionują tę liczbę, szacując ją na 180-350 tys. osób.

Największe skupiska mniejszości białoruskiej są w województwie podlaskim.

pap, keb

 0

Czytaj także