France 24 o "polskich obozach koncentracyjnych"

France 24 o "polskich obozach koncentracyjnych"

Dodano:   /  Zmieniono: 
W serwisie informacyjnym francuskiej telewizji France 24 użyto błędnego sformułowania "polski obóz koncentracyjny".
W angielskiej wersji językowej programu dziennikarka mówiąc o deportacji z USA do Monachium Johna Demjaniuka, powiedziała, że jest on podejrzany o udział w zamordowaniu między marcem a końcem września 1943 roku 29 tysięcy Żydów w "polskim obozie koncentracyjnym" Sobibór ("Polish concentration camp").

Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski podkreślił z tego typu przekłamaniami w światowych mediach mamy do czynienia od kilku do kilkunastu razy w ciągu tygodnia.

"Na naszej stronie internetowej MSZ w specjalnej zakładce +przeciw polskim obozom+ zamieszczamy pełny rejestr naszych interwencji. W ciągu ostatnich kilku dni, podjęliśmy trzy interwencje przeciw błędnej nazwie obozu Auschwitz-Birkenau" - poinformował.

Według Paszkowskiego polskie placówki za granicą zostały specjalnie zobowiązane i uczulone do wyłapywania wszelkich nieprawidłowości. "I one prowadzą monitoring lokalnych mediów: gazet oraz mediów elektronicznych i podejmują interwencje w trybie prawie że natychmiastowym. Ten aparat mamy w tej chwili wyostrzony" - dodał rzecznik.

Paszkowski zwrócił też uwagę na wielką rzeszę Polaków za granicą, ale i w kraju - ludzi, którzy niemal co kilka dni informują MSZ o nieprawdziwych, błędnych, krzywdzących Polskę i Polaków sformułowaniach.

"Błędne określenia w rodzaju w rodzaju +polski obóz zagłady+, +polski obóz koncentracyjny+ czy nawet, jak to miało miejsce w (brytyjskim) +The Sun+, +polskie komory gazowe+ albo sformułowanie +w nazistowskiej Polsce+, które znalazło się w reklamie +Pianisty+ w madryckim dzienniku +Publico+" - są zawsze, o ile je wyłapiemy, przedmiotem natychmiastowych interwencji naszych służb dyplomatycznych" - powiedział rzecznik MSZ.

Paszkowski przypomniał także fakt, że Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o zmianie nazwy obiektów byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez rząd polski od dziś nazwa obozu to "Auschwitz- Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)".

"Decyzja UNESCO poprzedzona była szerokimi konsultacjami oraz aktywną kampanią dyplomatyczną prowadzoną przez polski rząd " - dodał Paszkowski.

Wniosek rządu RP o zmianę dotychczasowej nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau był reakcją na coraz częściej pojawiające się w zagranicznych mediach przekłamania sugerujące lub wprost nazywające byłe hitlerowskie obozy zagłady "polskimi". Przyjęta na forum UNESCO nazwa ma na celu oddanie prawdy historycznej o rzeczywistym charakterze obozu i precyzyjnie odnosi to miejsce do reżimu nazistowskiego w Niemczech. Nowa nazwa ma również pełnić rolę edukacyjną dla młodego pokolenia, szczególnie za granicą.

Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady był największym obozem stworzonym przez Niemców w czasie II wojny światowej. Jest jedynym obozem śmierci wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa.

pap, keb