Amerykanie policzą swoich obywateli

Amerykanie policzą swoich obywateli

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biuro Spisu Ludności USA rozpoczęło rozsyłanie formularzy spisu powszechnego. Przywódcy Polonii wezwali amerykańskich Polaków do wypełniania ich i odsyłania, a także zaznaczania na nich pochodzenia etnicznego. Biuro Spisowe wysyła pocztą ponad 120 milionów formularzy. Wyniki spisu służą do rozdysponowania mandatów w Kongresie oraz pomocy federalnej dla poszczególnych grup i stanów w wysokości ponad 400 miliardów dolarów. Dyrektor biura Robert Groves zaapelował o wypełnienie formularzy i odesłanie ich do 1 kwietnia.
Spisy powszechne odbywają się raz na 10 lat. W czasie poprzedniego, w 2000 r., około 72 procent mieszkańców USA wypełniło formularz. Władze starają się skontaktować z osobami, które formularza nie odesłały. Kongres Polonii Amerykańskiej wezwał Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia do udziału w spisie. Zwrócił uwagę, że w odróżnieniu od spisu sprzed 10 lat, w tym roku Biuro Spisu wysyła tylko tzw. skrócony formularz, w którym nie ma m.in. pytania o pochodzenie etniczne.

KPA zwracał się do Biura Spisu o wprowadzenie tego pytania do formularza, ale postulat nie został uwzględniony. Kongres zaapelował więc do Polaków, aby zaznaczali swoje pochodzenie etniczne w rubryce "rasa", która znajduje się na formularzu skróconym. "Jest to, niestety, jedyny sposób, żeby nasza społeczność poinformowała o swojej obecności" - napisały władze KPA w okólniku do swoich członków. Liczebność danej grupy etnicznej zwiększa zwykle w USA jej polityczną siłę przebicia. Według dotychczasowych spisów powszechnych, w USA mieszka około 9-10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Jak powiedziała Barbara Borzuchowska-Andersen z waszyngtońskiego biura KPA, inne grupy etniczne zwróciły się do swoich członków z podobnym apelem o zaznaczanie pochodzenia etnicznego w rubryce "rasa".

Władze amerykańskie informują, że liczebność grup etnicznych szacuje się na podstawie prowadzonych co kilka lat osobnych badań sondażowych (tzw. American Community Survey). Także media polonijne, m.in. nowojorski "Nowy Dziennik", wezwały amerykańskich Polaków do wypełniania i odsyłania formularzy spisowych. Według najnowszych danych Biura Spisu, ludność USA sięga już prawie 309 milionów.

PAP, arb

 0

Czytaj także