Bruksela upomina się o prawa homoseksualistów na Litwie

Bruksela upomina się o prawa homoseksualistów na Litwie

Parlament Europejski w specjalnej rezolucji wezwał litewski Sejm do wycofania projektu poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych, które przewidują penalizację "publicznego promowania relacji homoseksualnych".
Zdaniem PE projekt poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych jest sprzeczny nie tylko z normami europejskimi, ale z samą konstytucją Republiki Litewskiej. Europosłowie przypomnieli w rezolucji, że podobną opinię wyraził wcześniej litewski minister sprawiedliwości; także prezydent Dalia Grybauskaite "potępiła projekt homofobicznych przepisów jako szkodliwy dla obywateli Litwy i wizerunku tego kraju".

Chodzi o projekt ustawy zmieniającej kodeks wykroczeń administracyjnych w celu karania "publicznego promowania relacji homoseksualnych" grzywną w wysokości od 2 do 10 tys. litów. W sprawozdaniu unijnej Agencji Praw Podstawowych z listopada 2010 roku, poświęconym homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, stwierdzono, iż "poprawki te mogą potencjalnie doprowadzić do uznania za niezgodny z prawem niemal każdy przypadek publicznego wyrażania lub przedstawiania homoseksualności, bądź też informowania o niej".

Parlament Litwy nie przegłosował jeszcze zaproponowanych zmian, a litewskie instytucje krajowe wciąż dokonują ich oceny. PE z zadowoleniem odnotował w rezolucji zapowiedź oceny proponowanych zmian, które uznano za sprzeczne z prawem europejskim. Europosłowie wezwali prezydent Grybauskaite do zawetowania poprawek, gdyby jednak zostały przyjęte.

Sytuacja mniejszości seksualnych już od dłuższego czasu była przedmiotem zainteresowań europosłów. Niepokój wzbudziła przyjęta na Litwie w czerwcu 2009 roku ustawa o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji, która zakazuje nieletnim dostępu do informacji o homoseksualizmie, problemy z wydaniem przez władze lokalne zgody na organizację parad gejów, a także - jak napisano w rezolucji - "podżegające albo zawierające groźby wystąpienia i język nienawiści czołowych litewskich polityków i parlamentarzystów". Odnosząc się do ustawy o ochronie nieletnich PE podkreślił w rezolucji, że "brak jest wiarygodnych badań, według których edukacja dzieci i młodzieży na temat seksualności może wpłynąć na ich orientację seksualną". Wręcz przeciwnie - europosłowie uznali, że edukacja na temat różnorodności seksualnej "zwiększa tolerancję i akceptację odmienności".

PAP, arb

Czytaj także

 0

Czytaj także