Benedykt XVI: bądźmy cnotliwi, skromni i kulturalni

Benedykt XVI: bądźmy cnotliwi, skromni i kulturalni

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Benedykt XVI (fot. FORUM)
Benedykt XVI powiedział, że dystans wobec dóbr materialnych i miłość do innych są fundamentem życia społecznego. Papież zaapelował do wiernych o praktykowanie takich cnót jak "uprzejmość, prawdomówność, skromność, życzliwość, radość i kultura".
W czasie katechezy podczas audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI zwrócił uwagę na konieczność modlitwy i "bezwarunkowej miłości do Kościoła", także "w obliczu epizodów konfliktów i podziałów". Zwracając się do Polaków papież przypomniał: - Dzisiaj obchodzimy w Kościele Dzień życia konsekrowanego. Waszym modlitwom polecam tych, którzy ślubują ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.

- Dążą do świętości, pełniąc posługę wśród dzieci i młodzieży, wśród chorych, starszych i samotnych. Dziękujemy im za modlitwy i pracę w parafiach, szpitalach, hospicjach i szkołach. Ich posługa to szczególnie cenny dar dla Kościoła. Wszystkim, którzy żyją duchem rad ewangelicznych, i wam tu obecnym z serca błogosławię! - dodał po polsku.

PAP, arb
 1

Czytaj także