"Beatyfikacja JPII to katastrofa i duchowe tsunami"

"Beatyfikacja JPII to katastrofa i duchowe tsunami"

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia)
Biskup Bernard Fellay, przełożony bractwa lefebrystów nazwał katastrofą i duchowym tsunami beatyfikację Jana Pawła II i październikowe międzyreligijne spotkanie w Asyżu z udziałem Benedykta XVI w 25. rocznicę pierwszej takiej inicjatywy polskiego papieża.
W rozpowszechnionym przez włoskie media liście do schizmatycznego Bractwa św. Piusa X biskup Fellay napisał, że te dwa wydarzenia, beatyfikację i spotkanie w Asyżu, można uznać za katastrofę podobną do trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii, a także do gwałtownych rewolt w krajach arabskich.

"Bardziej niszczycielskie niż każdy kataklizm naturalny, z zabitymi, tragediami, bardzo bolesnymi cierpieniami, są katastrofy, które ranią lub zabijają dusze. Mówimy o katastrofach duchowych: w istocie jakim bowiem innymi mianem określić wydarzenie, które sprowadza na manowce ogromne rzesze dusz, które wystawia na niebezpieczeństwo zbawienie milionów, by nie powiedzieć miliardów dusz?" - oświadczył przełożony lefebrystów.

"Przynajmniej dwa takie wydarzenia, grożące tym, że nie doprowadzą do nawrócenia, lecz do nieodwracalnej utraty dusz, zostały zapowiedziane w Rzymie na początku tego roku: to beatyfikacja papieża Jana Pawła II i powtórzenie dnia modlitw w Asyżu z okazji 25. rocznicy pierwszego spotkania wszystkich religii, zorganizowanego w Asyżu przez tegoż Jana Pawła II" - napisał biskup Fellay.

Przypomniał podstawowe zarzuty swego bractwa pod adresem polskiego papieża: pocałowanie Koranu oraz "liczne ceremonie pokutne", które - jak ocenił biskup Fellay - sugerują, że "Kościół winien jest schizm, jakie doprowadziły do utraty wielu dusz chrześcijańskich".

zew, PAP

 0

Czytaj także