BSE przy Polsce

BSE przy Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na Słowacji potwierdzono siódmy przypadek BSE. Zwierzę pochodziło z hodowli w Nowej Lubowni, 15 km od przejścia granicznego z Polską w Piwnicznej.
W przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzony ubój 13 krów z tej hodowli. Na farmie w Nowej Lubowni jest w sumie 660 sztuk bydła i 700 owiec.
Jest to pierwszy przypadek BSE na północy Słowacji. Dotychczas choroba ta występowała u zwierząt hodowanych w środkowej i południowej części tego kraju.
nat, pap
 0

Czytaj także