Sprawa Pinocheta - umorzona

Sprawa Pinocheta - umorzona

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sad Najwyższy w Chile definitywnie zamknął postępowanie przeciwko byłemu dyktatorowi chilijskiemu gen. Augusto Pinochetowi.
Postępowanie sądowe dotyczyło odpowiedzialności Pinocheta za  morderstwa i uprowadzenia w okresie jego dyktatury, bezpośrednio po przewrocie we wrześniu 1973 r.
Stosunkiem głosów cztery do jednego sędziowie drugiego wydziału Sądu Najwyższego umorzyli sprawę gen. Augusto Pinocheta -  poinformował sekretarz sądu Carlos Meneses.
Ten werdykt potwierdza orzeczenie wydane 9 lipca 2001 r. przez Sąd Apelacyjny w Santiago, który zawiesił postępowanie w sprawie byłego dyktatora, kierując się opinią lekarzy.
Sąd uznał przed rokiem, że 85-letni Pinochet jest w tak złej formie psychicznej, że nie można mu wytoczyć procesu o tuszowanie zabójstw politycznych. Ekspertyza lekarska, przedłożona sądowi, mówiła o demencji Pinocheta.
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego, a obecnie Sądu Najwyższego dotyczy odpowiedzialności Pinocheta za zamordowanie 75 opozycjonistów przez oficerów pozostających pod jego bezpośrednimi rozkazami, tzw. karawanę śmierci, w tygodniach bezpośrednio po zamachu stanu z 11 września 1973 r.
Jest to tylko jedno z wielu przestępstw, zarzucanych Pinochetowi, za którego rządów (1973-1990) w Chile zamordowano około 3 tys. członków opozycji.
"Problemy umysłowe Pinocheta Ugarte, zdaniem sędziów, uniemożliwiają postępowanie sądowe wobec niego" - powiedział Meneses prasie.
les, pap
 0

Czytaj także