Unia stawia na równość

Unia stawia na równość

Okazało się, że nie wystarczy dobre ustawodawstwo czy działania rządów, ale żeby być skutecznym, trzeba działać regionalnie i lokalnie - mówiła o "równościowej" polityce Elżbieta Radziszewska (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Wspólne rekomendacje - zwane Deklaracją Poznańską - mówiące o potrzebie współpracy w dziedzinie zwalczania dyskryminacji na poziomie lokalnym i regionalnym przyjęli w Poznaniu przedstawiciele państw UE podczas V Europejskiego Szczytu Równości. Szczyt Równości jest jedną z imprez organizowanych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Rekomendacje zostaną teraz przedstawione Komisji Europejskiej.
Deklaracja Poznańska mówi o potrzebie zaangażowania władz regionalnych i lokalnych, które mają bezpośredni kontakt z obywatelem, w realizację programów przeciwdziałających dyskryminacji i wyrównujących szanse. - Przedstawiciele zaakceptowali nasz pomysł mówiący o tym, jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i działać na rzecz równego traktowania, zwłaszcza docierając do lokalnego stopnia władzy i struktur społecznych. Okazało się, że nie wystarczy dobre ustawodawstwo czy działania rządów, ale żeby być skutecznym, trzeba działać regionalnie i lokalnie. Mamy nadzieję, że jest to początek dobrego działania w UE, zwłaszcza mając na uwadze kryzys, który nam towarzyszy - podkreśliła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Aurel Ciobanu-Dordea mówił podczas obrad o potrzebie budowania przy pomocy władz lokalnych społeczeństwa obywatelskiego, które będzie wspierało dyskryminowanych. - Walka z przyczynami dyskryminacji wymaga działań prawnych na wszystkich szczeblach. Siła szczytu równości polega na spotkaniu wszystkich zainteresowanych - zarówno przedstawicieli rządów, jak i organizacji pozarządowych. Komisja będzie wpierała wszelkie działania ograniczające dyskryminacje i nierówności - zapowiedział Ciobanu-Dordea.

Szczyt Równości jest organizowany co roku w kraju jesiennej prezydencji. Pierwszy taki szczyt odbył się w 2007 roku w Berlinie. Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości jest promowanie równości w Unii Europejskiej, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu znalezienia skutecznych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji.

PAP, arb

Czytaj także

 0