Bułgarzy nie ufają policji i sądom

Bułgarzy nie ufają policji i sądom

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc
Ponad trzy czwarte Bułgarów nie ma zaufania do policji i wymiaru sprawiedliwości i nie wierzy, że te instytucje państwa są w stanie zagwarantować ich bezpieczeństwo i interesy, dlatego opowiada się za kontynuowaniem monitoringu kraju przez Komisję Europejską.

To główny wniosek opublikowanego we wtorek raportu "Pięć lat mechanizmu monitoringu KE - czas wyciągnąć wnioski", opracowanego przez Instytut Społeczeństwa Otwartego w Bułgarii. Raport zawiera wyniki sondaży o zaufaniu Bułgarów do najważniejszych instytucji państwa i unijnego mechanizmu monitoringu. Chodzi o tzw. Mechanizm Oceny i Kontroli, oceniający postępy kraju w obszarze sprawiedliwości, walki z przestępczością i korupcją w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli od czasu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE. Ten mechanizm dotyczy tylko Rumunii i Bułgarii. Od jego wprowadzenia uzależniono zgodę na wejście obu krajów do UE w 2007 roku, bo wciąż istniały obawy, że kraje te nie zdążyły wystarczająco dostosować się do standardów unijnych.

Według autorów raportu, postęp, jakiego dokonała Bułgaria, "jest kategorycznie niewystarczający w porównaniu z deklarowanymi celami monitoringu". "Pozostają poważne nierozwiązane problemy, dotyczące niezależności sądów, kompetencji i odpowiedzialności prokuratury, policji i sądów oraz jednakowego traktowania wszystkich obywateli przez wymiar sprawiedliwości".

Ponad 77 proc. Bułgarów aprobuje istnienie mechanizmu monitoringu. Żadna krajowa instytucja nie ma tak wysokiego poparcia, jak monitoring KE. Dla porównania aprobata do cieszącego się największym zaufaniem prezydenta wynosi 35 proc. - Oznacza to, że dla obywateli bułgarskich instytucje unijne są jedynym motorem reform w dziedzinie praworządności i czynnikiem, który może doprowadzić do pozytywnych zmian - napisano w raporcie.

Zarówno respondenci, jak i eksperci organizacji pozarządowych opowiadają się za kontynuowaniem monitoringu. Analizę IOS publikowano dzień przed ukazaniem się kolejnego raportu KE w ramach tego mechanizmu. Z wtorkowych przecieków w mediach wynika, że środowy raport będzie krytyczny i będzie zawierał zalecenie kontynuacji monitoringu przede wszystkim z uwagi na niewystarczające wyniki w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, zasięg której w Bułgarii uznano za "unikalny".

eb, pap

 0

Czytaj także