Fidel lekko skrytykowany

Fidel lekko skrytykowany

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Praw Człowieka ONZ przyjęła niewielką większością głosów bardzo umiarkowaną rezolucję w sprawie Kuby, niezawierającą żadnej wzmianki o niedawnej fali represji wobec przeciwników politycznych reżimu.
Tekst rezolucji, przedstawiony przez trzy kraje Ameryki Łacińskiej (Urugwaj, Peru i Nikaraguę) i poparty przez państwa europejskie i Stany Zjednoczone, przeszedł przy 24 głosach za, 20 przeciwko i 9 wstrzymujących się.

Rezolucja ogranicza się do ponownego wezwania Kuby, by zgodziła się na przyjazd wysłannika wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, francuskiej prawniczki Christine Chanet. Poprzedni apel Komisji, wystosowany w 2002 r., Hawana odrzuciła, twierdząc, że wizyta taka będzie naruszeniem suwerenności Kuby.

Komisja Praw Człowieka odrzuciła 31 głosami przeciwko 15 poprawkę, wniesioną przez Kostarykę przy poparciu państw Unii Europejskiej, która wyrażała "głębokie zaniepokojenie niedawnymi aresztowaniami, zbiorowymi represjami i surowymi wyrokami na  licznych przedstawicieli opozycji politycznej" oraz wzywała do ich uwolnienia.

Jednocześnie odrzucono też poprawkę Hawany, krytykującą amerykańską blokadę Kuby.

sg, pap

 0

Czytaj także