Unia Europejska chce karania klientów prostytutek. Parlament przyjął rezolucję

Unia Europejska chce karania klientów prostytutek. Parlament przyjął rezolucję

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Unia Europejska chce karania klientów prostytutek. Parlament przyjął rezolucję (fot.sxc.hu)
Parlament Europejski przyjął 343 głosami, wobec 139 głosach sprzeciwu i 105 głosach wstrzymujących się rezolucję, w której wzywa do karania klientów prostytutek, nie zaś samych kobiet trudniących się nierządem.
-Zamiast zbyt ogólnych przepisów, które nie zdały egzaminu ani w Holandii, ani w Niemczech, potrzebujemy bardzie problemowego podejścia do prostytucji, zgodnie z którym karani będą mężczyźni traktujący ciała kobiet jak towar, bez kryminalizacji osób, które zostały zmuszone w ten czy inny sposób do wykonywania usług seksualnych - tłumaczyła, socjalistka z Wielkiej Brytanii Mary Honeyball, odpowiedzialna za przygotowanie rezolucji. - Wysyłamy silny sygnał, że Parlament ma ambicje zmienić sytuację związana z prostytucją, a nie uważać ją za nieuniknioną – dodała.

Zdaniem większości posłów najlepszym sposobem na walkę z prostytucją będzie wprowadzenie tzw. modelu nordyckiego, czyli uznania prostytucji za pogwałcenie praw człowieka, wobec czego klienci uważani są za przestępców.

Ponadto posłowie uznali, że kupowanie usług seksualnych od prostytutek w wieku poniżej 21 lat powinno zostać uznane za przestępstwo na terenie całej UE.

Posłowie zwrócili uwagę Komisji Europejskiej, na dane wskazujące, że 62% ofiar handlu ludźmi, to ofiary wyzysku seksualnego i że 96% z tych ofiar do dziewczęta i kobiety. Kraje Unii powinny wzmocnić obowiązujące u nich przepisy, aby skuteczniej walczyć z handlem ludźmi i lepiej chronić ofiary, uważają posłowie.
 
Europarl.eu, ml
 4

Czytaj także