Ukraina domaga się od Moskwy zwrotu mienia

Ukraina domaga się od Moskwy zwrotu mienia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Ukrainy zażąda zwrotu mienia Ukrainy, które Moskwa przejęła po ZSRR. Arsenij Jaceniuk polecił opracowanie dokumentacji w sprawie "ochrony interesów narodowych przy podziale mienia po ZSRR", w skład którego Ukraina wchodziła do 1991 r.
- Podział mienia po Związku Radzieckim faktycznie nie został zakończony i Ukraina ma legalne prawo domagać się od Rosji mienia, które zostało przez nią bezprawnie przejęte - powiedział premier podczas niedzielnego posiedzenia rządu - podaje portal lb.ua.
Obecny na spotkaniu szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Deszczyca poinformował, że jego kraj nie podpisywał z Rosją żadnych umów, z których wynikałoby, że Ukraina zrezygnowała ze swej części mienia b. Związku Radzieckiego. Według niektórych szacunków wkład Ukrainy w gospodarkę ZSRR można ocenić na 16 proc. Lb.ua, tk