Tym razem MAEA tylko pogroziła palcem

Tym razem MAEA tylko pogroziła palcem

Dodano:   /  Zmieniono: 
W rezolucji MAEA Iran został skrytykowany za ukrywanie szczegółów jego programu nuklearnego. Nie zdecydowano się zagrozić Teheranowi sankcjami.
Przyjęty dokument ma charakter kompromisowy. Zarzuca Teheranowi realizowanie w ciągu ponad 20 lat tajnego programu nuklearnego, który teoretycznie dawałby mu możliwość wyprodukowania bomby atomowej. Przeważyło jednak stanowisko Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które postulowały przyjęcie przez MAEA umiarkowanego w tonie dokumentu. Kraje te argumentowały, że jeśli zagrozi się Teheranowi odwołaniem się do Rady Bezpieczeństwa ONZ i wiążącą się z tym perspektywą uchwalenia sankcji, czego domagały się Stany Zjednoczone, zerwie on współpracę z Agencją.

Szef irańskiej dyplomacji Kamal Charazi ostrzegał w ubiegłym tygodniu, że jeśli MAEA odeśle sprawę Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Iran poczuje się zwolniony ze zobowiązań wynikających z NPT.

Przed posiedzeniem MAEA w środę przedstawiciel Iranu potwierdził, że Teheran nie wycofa się z wcześniejszej obietnicy podpisania dodatkowego protokółu do  traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej (NPT). Dokument ten dałby inspektorom MAEA prawo do przeprowadzania szczegółowych, niespodziewanych kontroli w instalacjach atomowych Iranu.

Rada, w skład której wchodzą przedstawiciele 35 państw, obradowała od ubiegłego czwartku. Decyzję w sprawie Iranu odłożono ze względu na spory, do jakich doszło w MAEA w kwestii ostatecznego sformułowania dokumentu.

Rozpatrywano sporządzony wcześniej przez Agencję raport, z którego wynika, że Iran przez 18 lat realizował tajny program badań jądrowych, zyskując hipotetyczną możliwość zbudowania bomby atomowej. Jednak - zdaniem autorów raportu - naruszenia traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), jakich dopuścił się Teheran, nie są poważne.

Irański MSZ wyraził zadowolenie z treści przyjętej rezolucji. "Ta rezolucja stanowi osiągnięcie Iranu i udowadnia, że Iran prowadził działalność nuklearną w celach pokojowych i w sposób przejrzysty i nigdy nie próbował wyprodukować bądź uzyskać broni jądrowej, pomimo szumu czynionego przez określone aroganckie koła" - brzmi oświadczeniu rzecznika MSZ.

Szef MAEA Mohamed ElBaradei ostrzegł jednak Iran przed wznowieniem tajnego programu. "Jest zupełnie jasne, że Agencja wysyła bardzo poważny sygnał, iż w przyszłości nie będą tolerowane żadne nieprawidłowości, a Agencja wykorzysta wszelkie możliwości, aby  poradzić sobie z tymi nieprawidłowościami" - powiedział.

em, pap

 0

Czytaj także