Temat: Matury 2018

Matury 2018

Egzamin
Egzamin / Źródło: Fotolia / Chinnapong
Matury 2018 trwają od 4 do 25 maja, z czego część pisemna – od 4 do 23 maja, a część ustna – od 5 do 25 maja. Obowiązkowe przedmioty to j. polski (4 maja), matematyka (7 maja) i j. obcy. Każdy maturzysta musi też dać egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Z danych CKE wynika, że do matury w tzw. nowej formule przystąpi około 272 600 zdających. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkółprzez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe, z którymi maturzyści muszą się zmierzyć w części pisemnej egzaminu, to: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Obowiązkowy egzamin ustny przeprowadzany jest z j. polskiego i j. obcego.

Przedmioty dodatkowe

Dodatkowo każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można wybrać pięć kolejnych przedmiotów dodatkowych. Jak informuje CKE, najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających)
 • geografia – 72 919 osób (26,7% zdających)
 • matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających)
 • język polski – 54 657 osób (20,0% zdających)
 • biologia – 50 058 osób (18,4% zdających)
 • chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających)
 • wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających)
 • fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających)
 • historia – 20 641 osób (7,6% zdających)
 • informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających)

Harmonogram matur

 • 4 maja – j. polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 7 maja – matematyka (poziom podstawowy) i j. łaciński (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 8 maja – j. angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 9 maja – matematyka (poziom rozszerzony) i filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 10 maja – biologia, historia sztuki
 • 11 maja – wiedza o społeczeństwie, informatyka
 • 14 maja – fizyka i astronomia, geografia
 • 15 maja – j. niemiecki
 • 16 maja – chemia, historia
 • 17 maja – j. rosyjski
 • 18 maja – j. francuski
 • 21 maja – j. hiszpański
 • 22 maja – j. włoski
 • 23 maja – języki mniejszości narodowych, wiedza o tańcu, historia muzyki

Powiązane teksty