Temat: Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Hanna Gronkiewicz-Waltz to polityk profesor nauk prawnych i polityk PO. Od 2006 roku pełni funkcję prezydent Warszawy. W przeszłości była również szefową Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - życiorys

Gronkiewicz-Waltz urodziła się w Warszawie w listopadzie 1952 r. Jej ojciec Wojciech był adwokatem i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Matka Maria pracowała w handlu zagranicznym. Ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. została doktorem, w 1993 r. doktorem habilitowanym, a w 1998 r. profesorem nadzwyczajnym UW. W 2013 uzyskała tytuł profesora nauk prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa bankowego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - działalność opozycyjna

Po ukończeniu studiów, jako pracownik naukowy w 1980 r. zakładała NSZZ "Solidarność" na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zajmowała się wydawaniem nielegalnych czasopism i książek. Od 1989 r. przewodniczyła komisji zakładowej "Solidarności" na wydziale Prawa i Administracji UW.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - działalność urzędnicza

Po pierwszych wolnych wyborach jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego opiniowała ustawy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1992 r. została prezesem Narodowego Banku Polskiego. W czasie sprawowania przez nią funkcji prezesa NBP upłynniono kurs złotego wobec walut wymienialnych, zaś w 1995 r. weszła w życie ustawa o denominacji złotego. Od 1998 r. przewodniczyła również Radzie Polityki Pieniężnej. Po zakończeniu kadencji w NBP została w 2001 r. wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (była pierwszym prezesem EBOiR pochodzącym z kraju postkomunistycznego). W listopadzie 2012 r. objęła funkcję przewodniczącego stowarzyszenia zrzeszającego duże miasta europejskie EUROCITIES.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - kariera polityczna

W 1995 r. Gronkiewicz-Waltz kandydowała na urząd prezydenta RP popierana m. in. przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Mimo nawet kilkunastoprocentowego poparcia w sondażach, ostatecznie uzyskała zaledwie 2,76 proc. głosów. Pod koniec 2004 r. zaangażowała się w działalność w Platformie Obywatelskiej. W 2005 r. wstąpiła do partii. Została pełnomocnikiem Zarządu Regionu Mazowieckiego PO w Warszawie. Kandydując w 2005 r. do Sejmu z pierwszego miejsca w Warszawie otrzymała ponad 137 tys. głosów i zdobyła mandat poselski. W Sejmie V kadencji przewodniczyła Komisji Skarbu Państwa. W czerwcu 2006 r. objęła funkcję wiceprzewodniczącej PO, a 5 października 2013 r. również przewodniczącej warszawskich struktur partii. 8 września 2016 r. poinformowała o rezygnacji z tej funkcji, a 16 grudnia 2017 r. przestała być wiceprzewodniczącą PO i członkinią zarządu partii.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent Warszawy

W listopadzie 2006 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentem Warszawy wygrywając w drugiej turze wyborów z ówczesnym p.o. prezydenta stolicy Kazimierzem Marcinkiewiczem. Jest 51. prezydentem Warszawy i pierwszą kobietą na tym stanowisku. W 2010 r. w I turze wygrała wybory prezydenckie w Warszawie zapewniając sobie tym samym reelekcję. Uzyskała 53,67 proc. ważnych głosów. W 2014 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny wystartowała w wyborach samorządowych w stolicy. W pierwszej turze poparło ją 47,2 proc. głosujących. W drugiej turze pokonała kandydata PiS Jacka Sasina z wynikiem 58,64 proc. głosów.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - inwestycje w czasie prezydentury

Podczas prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie powstało wiele placówek kulturalno-naukowych m.in. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zmodernizowana została Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”. Przeprowadzono także prywatyzację Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ukończono budowę I linii metra oraz oddano do użytku centralny odcinek II linii metra i rozpoczęto budowę kolejnych stacji na Woli oraz na Targówku. Stołeczny ratusz inwestował także w zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego. Ponadto, w 2012 r. uruchomiony został system rowerów publicznych Veturilo.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - afera reprywatyzacyjna

Podczas prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz jej poprzedników w stolicy dochodziło do nadużyć podczas reprywatyzowania nieruchomości oddanych na podstawie dekretu Bieruta. Chodzi przede wszystkim o sprawę działki przy ulicy Chmielnej 70. Innymi przykładami nieprawidłowości były wątpliwe zwroty kamienic przy Noakowskiego 16, Kazimierzowskiej 34, Tykocińskiej 30 czy Nabielaka 9. W związku z aferą reprywatyzacyjną prezydent Warszawy zdymisjonowała wiceprezydentów Jacka Wojciechowicza i Jarosława Jóźwiaka oraz rozwiązała Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które było odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o zwrot nieruchomości. Następstwem afery było również aresztowanie kilkorga byłych urzędników urzędu miasta i adwokatów.

W 2017 r. powołano tzw. komisję weryfikacyjną ds. warszawskiej reprywatyzacji, której celem miało być wyjaśnienie i usuwanie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Na czele komisji stoi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Powiązane teksty