Temat: Viktor Orban

Viktor Orban

Viktor Orban
Viktor Orban / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Viktor Orbán to węgierski polityk i prawnik, od 1990 poseł do Zgromadzenia Narodowego, przewodniczący Fideszu, premier Węgier w latach 1998–2002 i od 2010 roku do teraz

Viktor Orban - wykształcenie

W 1984 r. jako student prawa Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie wraz z kolegami stworzył pismo Századvég i został jednym z jego redaktorów. Studia ukończył w 1987 r. Napisał pracę magisterską poświęconą ruchowi społecznemu wewnątrz systemu politycznego na przykładzie Polski. Od 1988 był członkiem programu naukowego dla Europy Środkowo-Wchodniej, finansowanego przez Fundację Sorosa. W latach 1998-1990 dzięki sponsoringowi tej fundacji studiował historię filozofii politycznej w Pembroke College w Oxfordzie.

Viktor Orban - kariera polityczna

30 marca 1988 r. jako członek Związku Młodych Demokratów (Fidesz) zyskał popularność dzięki zaangażowaniu po stronie niepodległych i demokratycznych Węgier i wspieraniu przystąpienia tego kraju do sojuszu północno-atlantyckiego. Rok później podczas ceremonii (ponownego) pogrzebu Imre Nagy’ego, wygłosił przemowę, w której domagał się natychmiastowego wycofania z terenów Węgier wszystkich sowieckich oddziałów wojskowych oraz przeprowadzenia wolnych wyborów.

Latem 1989 r. był członkiem delegacji do Opozycyjnego Okrągłego Stołu. Począwszy od pierwszych wolnych wyborów r. jest członkiem parlamentu. W 1990 r. Fidesz zdobył 22 miejsca w 386-osobowym parlamencie. W maju Orban 1993 r. został wybrany przewodniczącym Fideszu. W 1994 r. partia nie zdołała umocnić zdobytego poparcia. Orban zaczął wówczas budować nowy wizerunek partii – jako ugrupowania chrześcijańsko-konserwatywnego, przyciągając tym sposobem zarówno nowych przedsiębiorców, jak i tradycyjną prawicę. W 1992 r. na kongresie Międzynarodówki Liberalnej w Mainz został wybrany jej wiceprzewodniczącym, a styczniu 1993 r. członkiem jej kierownictwa.

Viktor Orban - pierwszy rząd (1998-2002)

W 1998 r. Fidesz wygrał wybory parlamentarne, a Orban został premierem centroprawicowej koalicji. Przez cztery lata jego rządów spadło bezrobocie, wzrosły płace i zmalała inflacja. W tym czasie odbudowano też most Marii Walerii łączący Węgry ze Słowacją i postawiono nowy Teatr Narodowy. W 1999 r. Węgry zostały członkiem NATO, a do roku 2002 były gotowe przyłączyć się do strefy euro. W następnych wyborach Węgrzy opowiedzieli się jednak za socjalistami, obawiając się ambicji Orbana przekształcenia systemu parlamentarnego w prezydencki. W październiku 2002 r. Orban został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, a rok później szefem Fidesz – Węgierskiej Partii Obywatelskiej.

Viktor Orban - działalność w opozycji

Po przegranych wyborach z 2002 i z 2006 Viktor Orbán pozostał liderem opozycji parlamentarnej. Stanął na czele ruchu obywatelskiego Naprzód Węgry. Jednocześnie kierowane przez niego ugrupowanie wygrało dwukrotnie wybory do Parlamentu Europejskiego - w 2004 oraz 2009 roku.

Viktor Orban - premier Węgier

W 2010 roku Fidesz zdecydowanie wygrał wybory zdobywając 2/3 głosów. Prezydent Laszlo Solyom powierzył Orbanowi misję utworzenia rządu. W 2011 roku z inicjatywy Fideszu uchwalono nową konstytyucję, przeciwko czemu protestowała opozycja. Wprowadzono także szereg zmian gospodarczych m.in. podatek liniowy PIT czy podwyższenie podstawowej stawki podatku VAT do 27 proc. Mimo protestów opozycji o oskarżeń o niszczenie demokracji Fidesz wygrał także wybory w 2014 oraz 2018 roku, a Viktor Orban ponownie stanął na czele rządu.

Viktor Orban - życie prywatne

Hobby premiera Węgier jest piłka nożna. Polityk grał w dwóch drużynach piłkarskich. W kwietniu 2002 r. założył Fundację Ferenca Puskasa zajmującą się młodymi piłkarzami. Jego żoną jest prawniczka Anikó Lévai, z którą ma pięcioro dzieci (cztery córki oraz syna). Jest wiernym Kalwińskiego Kościoła Reformowanego.

Powiązane teksty