Temat: Jacek Saryusz-Wolski

Jacek Saryusz-Wolski

Jacek Saryusz-Wolski
Jacek Saryusz-Wolski / Źródło: Newspix.pl / Artur Chmielewski
Jacek Emil Saryusz-Wolski to polski ekonomista i europeista, polityk. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, w 2017 roku kandydat Polski na stanowisko szefa Rady Europejskiej.

Jacek Saryusz- Wolski – życiorys

Jacek Emil Saryusz-Wolski urodził się 19 września 1948 r. w Łodzi. Jest synem Emila i Eryki. W 1966 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Studiował także w Centre Européen Universitaire w Nancy. Od 1972 do 2005 r. był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1988-1991 kierował Ośrodkiem Badań Europejskich na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1989-1990 był członkiem Jean Monnet Fellow Instytutu Europejskiego we Florencji.

Jacek Saryusz-Wolski - działalność

Od 1980 do 1982 r. należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1980 r. wstąpił też do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1980-1981 był rzecznikiem prasowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.

W 1991 r. został pierwszym pełnomocnikiem ds. integracji europejskiej. Do 1996 r. był negocjatorem Układu Stowarzyszeniowego Polski ze Wspólnotą Europejską. Brał udział w negocjacjach podczas szczytu w Nicei w grudniu 2000 r.

W 2001 r. bez powodzenia kandydował na senatora w Warszawie z ramienia Bloku Senat 2001.

W latach 2002-2004 był dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas. Do 2008 r. prowadził wykłady na tej uczelni. Był także przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin, Fundacji Kolegium Europejskie, członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz zastępcą przewodniczącego rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W 2003 r. został międzynarodowym sekretarzem Platformy Obywatelskiej.

Od 2005 do 2015 r. był członkiem Rady Fundacji Studiów Europejskich w Instytucie Europejskim w Łodzi.

W 2006 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Funkcję pełnił do 2010 r.

W 2017 r., kiedy minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło zgłosił jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, został usunięty z Platformy Obywatelskiej.

Jacek Saryusz-Wolski w Parlamencie Europejskim

W 2004 r. z powodzeniem kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od 2004 do 2005 r. był członkiem Komisji Budżetowej, od 2004 do 2007 r. – wiceprzewodniczącym Prezydium Parlamentu Europejskiego, a w 2004 r. – zastępcą członka Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2005 do 2007 r. był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 2007-2009 Jacek Saryusz-Wolski był w Parlamencie Europejskim członkiem Konferencji Przewodniczących Komisji i Konferencji Przewodniczących Delegacji. W tym samym okresie był także przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2007 do 2008 r. był członkiem Delegacji ds. stosunków z Afganistanem w Parlamencie Europejskim.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. ponownie uzyskał mandat posła. W latach 2009-2014 był zastępcą członka Komisji Budżetowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Był też członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja, a także przewodniczącym Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, zastępcą członka Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz członkiem Konferencji Przewodniczących Delegacji. W 2009 r. został członkiem Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Do 2014 r. był jej wiceprzewodniczącym. Od 2009 do 2010 r. był członkiem Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego w Parlamencie Europejskim. Od 2010 do 2011 r. był zastępcą członka Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego.

W 2014 r. z powodzeniem ponownie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od 2014 do 2017 r. był zastępcą członka Komisji Gospodarczej i Monetarnej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych. W latach 2014-2015 był zastępcą członka Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja. Od 2014 do 2019 r. był członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina. Od 2015 do 2017 r. był zastępcą członka Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO. W 2017 r. był członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych, zastępcą członka Komisji Gospodarczej i Monetarnej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2017 do 2019 r. był członkiem Komisji Petycji.

W 2019 r. kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uzyskał mandat posła. Został członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, zastępcą członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz zastępcą członka Podkomisji Praw Człowieka.

Jacek Saryusz-Wolski – odznaczenia

  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2003)
  • Legia Honorowa (Francja, 2003)
  • Order Za Zasługi I stopnia (Ukraina, 2006)
  • Order Zwycięstwa Świętego Jerzego (Gruzja, 2013)
  • Medal Mychitara Gosza (Armenia, 2017)

Powiązane teksty